2011-2012

 • Biblioteka Narodowa

  Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2012

  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w 2012 r. otrzymała 15180 zł dofinansowania i zakupiła 687 książek.

   

   

  Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej
 • Biblioteka Narodowa

  Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2011

  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w 2011 r. otrzymała 12140 zł dofinansowania i zakupiła 537 książek.

   

   

  Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej
 • „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej” - dla Seniora!

  „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej” – dla Seniora!

  „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej” było innowacyjnym ośrodkiem szkoleniowo-badawczym, napędzanym pracą, zaangażowaniem, inicjatywą i kreatywnością samych mieszkańców Miechowa. Projekt zainicjowany został przez Bibliotekę Publiczną w Miechowie, PTTK oddział w Miechowie oraz Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej „Meritum”.

  Centrum rozpoczęło swoją działalność 1 stycznia 2012 r. dzięki wsparciu finansowemu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W działania Centrum zaangażowanych było 75 uczniów i 10 nauczycieli z 5 miechowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestniczyli oni w 3 ścieżkach szkoleniowych: Młody Miechowianin, Młody Obywatel oraz Młody Przedsiębiorca.

  Od 1 czerwca 2012 r. Centrum otwarło się także na Seniorów! (rekrutację prowadziła Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie.

 • „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej”

  „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej” (1.01.2012 r. - 31.12.2012 r.)

  PiMBP zainicjowała we współpracy z miejscowym Oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego i Stowarzyszeniem Edukacji Nieformalnej „Meritum” w Krakowie realizację projektu „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej”, realizowanego od 1 I do 31 XII 2012 r. Głównym celem projektu była aktywizacja społeczności lokalnej powiatu miechowskiego, jak również stworzenie, w siedzibie biblioteki, innowacyjnego ośrodka szkoleniowo-badawczego. Rozpoczęcie działalności Centrum stało się możliwe dzięki wsparciu finansowemu szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt był realizowany w dwóch etapach. W pierwszym etapie, do 30 VI, brało udział 75 uczniów z 5 miechowskich szkół ponadpodstawowych. Uczestniczyli oni w 3 modułach szkoleniowych: Młody Miechowianin, Młody Obywatel i Młody Przedsiębiorca. Łącznie stanowiło to 90 godzin zajęć szkoleniowych przeprowadzonych w sposób kompetentny, nowoczesny i zajmujący.

 • Projekt33

  Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w woj. małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych

  Członkowie zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Powiatu Gorlickiego podpisali umowę na dofinansowanie projektu „Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych”.

  Biblioteki powiatu miechowskiego otrzymały 114990,19 zł dofinansowania przy wkładzie własnym 39104,67 zł, w tym PiMBP w Miechowie otrzymała 43776,55 zł dofinansowania przy wkładzie własnym 14721,28 zł.

Script logo