2020

  • Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

    Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa w 2020 r. otrzymała 19970 zł dofinansowania.

     

    Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
    w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Script logo