Bibliografia Małopolski

  • Bibliografia Małopolski

    Bibliografia Małopolski

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie udostępniła prowadzoną bazę „Bibliografia regionalna ziemi miechowskiej” na utworzonym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie portalu: bibliografia.malopolska.pl.

Bibliografia Małopolski jest częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów publikacji.

Zawiera opisy wydawnictw treściowo związanych z województwem małopolskim i Małopolską jako regionem geograficzno-historycznym. Rejestruje: książki – w całości lub tylko częściowo poświęcone Małopolsce (rozdziały, ustępy, rozprawy z prac zbiorowych), mapy, czasopisma, artykuły z czasopism, dokumenty życia społecznego (głównie katalogi wystaw artystycznych i muzealnych, foldery i prospekty turystyczne oraz inne materiały o istotnej wartości informacyjnej), wybrane dokumenty elektroniczne i muzyczne. W przeważającej większości są to opisy publikacji wydanych po 2000 roku.

Bibliografia Małopolski powstała z połączenia baz lokalnych tworzonych w bibliotekach powiatowych województwa małopolskiego z bazą o takiej samej nazwie powstającą w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie i od 2015 roku jest współtworzona przez 25 bibliotek publicznych województwa małopolskiego.

 

Script logo