Publikacje

Młody Miechowianin - podręczniki dydaktyczne

 

Młody MiechowianinProces dorastania, to proces naturalnego wrastania w kulturę, dziedzictwo i tradycję, stawania się częścią bycia obywatelem takiego właśnie miejsca. W tym procesie bowiem chłoniemy, zarówno świadomie jak i nieświadomie uwarunkowania społeczne i kulturowe. Pragniemy przedstawić publikacje, które mogą być traktowane jako przewodnik po miechowskiej przestrzeni kulturowo-historycznej, która odkrywa niektóre zapomniane fakty i zdarzenia, bohaterów i zwykłych twórców dziejów, tajemnice i mity. Ma pomóc również odnaleźć się w niej tym, którzy szukają tam dla siebie miejsca.

Autorami przedstawionych w książce tekstów są znani badacze i regionaliści, którzy w sposób różny, chociaż zbieżny we wnioskach końcowych, uzasadniają pogląd, że duża kumulacja faktów i zdarzeń, występowania nieprzeciętnych i zwykłych uczestników procesu historycznego, a także okoliczności i konteksty historyczne omawianych tematów, dają mocną podstawę do nazywania ziemi miechowskiej (kurczącej lub rozszerzającej swój zasięg) matecznikiem walki o wolność-jednym z tak niewielu całej Rzeczypospolitej.

Rozwijamy się w przestrzeni kulturowej, w cieniu historii, dziedzictwa i tradycji, które kształtują nasz system wartości – o czym musimy pamiętać i być tego świadomi. Niechaj te publikacje staną się narzędziem potrzebnej edukacji regionalnej!

Publikacje w wersji elektronicznej dostępne są tutaj: Tom 1, Tom 2.

 


 

Młody Obywatel - podręcznik dydaktyczny

 

Młody ObywatelMamy przyjemność oddać w Państwa ręce publikację, będącą jednym z rezultatów projektu Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej, realizowanego wspólnie przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Fihel w Miechowie, PTTK Oddział w Miechowie oraz Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej „Meritum”.

W ramach zrealizowanego projektu zorganizowane zostały 3 ścieżki szkoleniowe: Młody Miechowianin, Młody Przedsiębiorca oraz Młody Obywatel. Niniejsza publikacja pragnie przybliżyć i umożliwić realizację przez Państwa tej ostatniej.

Warto zwrócić uwagę, że żyjemy w czasach, w których edukacja obywatelska wśród młodzieży ma ogromne znaczenie. To, jak będzie wyglądać świat, zarówno w kontekście globalnym, jak i tym najmniejszym, ogniskującym się na naszych „małych ojczyznach”, będzie zależeć w dużej mierze od ludzi młodych. Należy uświadamiać im, że są podmiotem, a nie przedmiotem życia publicznego, społecznego, kulturowego, ekonomicznego.

Komisja Europejska wśród kompetencji kluczowych, niezbędnych do prawidłowego rozwoju młodego człowieka wymienia kompetencje społeczne i obywatelskie. Pragniemy, by w tym duchu odbierać niniejszą publikację, jako, mamy nadzieję, inspirację do ciekawego kształtowania w młodych ludziach tych właśnie kompetencji.

Publikacja w wersji elektronicznej dostępna jest tutaj Książka.

Script logo