Patron

  • Maria Fihel

    Maria Fihel

Pani Maria Fihel, urodziła się 3 listopada 1901 roku w Miechowie, ojciec Ignacy, matka Bronisława z Kwapińskich.

Po złożeniu świadectwa z ukończenia siedmiu klas Gimnazjum Żeńskiego im. Adama Mickiewicza w Kielcach i zdaniu egzaminu,w roku 1919 otrzymała świadectwo dojrzałości, wydane przez Komisję Egzaminacyjną Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Królestwa Polskiego w Warszawie. Wkrótce podjęła pracę w Starostwie Powiatowym w Miechowie jako „kancelista XI - stopnia służbowego”. Równocześnie pracowała społecznie, w powołanej do życia w roku 1921 przez Towarzystwo Biblioteki Publicznej - w nowej bibliotece publicznej w Miechowie, zorganizowanej z funduszy społecznych i utrzymywanej ze składek członkowskich Towarzystwa.
W roku 1924 objęła kierownictwo tej placówki. Biblioteka działała wówczas przy Komisji Kulturalno-Oświatowej Sejmiku Miechowskiego i z jej funduszy była utrzymywana.

Trudny okres przeżywała Biblioteka w latach kryzysu gospodarczego. Wtedy to Rada Powiatowa cofnęła jej subwencję, w związku z czym znalazła się ona w trudnej sytuacji materialnej.
Przed Biblioteką stanęła groźba jej zamknięcia. Wówczas to bibliotekarka, Maria Fihel odwołała się do ofiarności czytelników i zwróciła się z prośbą o wsparcie finansowe, głównie w formie dobrowolnych wpłat na rzecz Biblioteki. Wprowadziła również stałe opłaty za korzystanie z usług Biblioteki.

Czytelnicy nie zawiedli pani Marii i pospieszyli z pomocą w tej krytycznej dla Biblioteki Publicznej chwili. Dzięki pozyskaniu w ten sposób funduszy społecznych Biblioteka pracowała i była czynna dla czytelników aż do wybuchu II wojny światowej. Co więcej, jej księgozbiór wzrastał i według stanu na dzień 30 lipca 1939 r. wynosił 5294 tomy, co na owe czasy było dużym osiągnięciem.

Tragiczny wrzesień 1939 roku przyniósł nowe kłopoty i trudności. Walka z książką toczyła się równolegle z walką w obronie książki.
Okupant dążył do zlikwidowania Biblioteki, ale dzięki postawie i zabiegom Pani Marii Fihel, książki uszły „łapance i śmierci” na stosie. Po półrocznym zamknięciu, Biblioteka zaczęła ponownie działać w roku 1940, książki niosły otuchę i wiarę w zwycięstwo. Pani Maria gromadziła i dostępniała komplety książek do tajnego nauczania, ryzykując swoim życiem.

Nadszedł rok 1945, a wraz z nim sprzyjające warunki dla dalszego rozwoju biblioteki, która bogacąc swoje zbiory zasięgiem objęła całą Ziemię Miechowską, wzbogaciła się o czytelnię książek i czasopism. Dzięki ogromnej wiedzy Pani Marii Fihel zbiory biblioteki wzbogaciły się o cenne książki z XIX wieku i z początków wieku XX.

Miechowskiej Książnicy kierowanej przez Marię Fihel, kilka pokoleń zawdzięcza dostęp do wiedzy. To Pani Maria, zawsze uśmiechnięta, cierpliwa i pełna zapału polecała im książki. Podziwiana była za znajomość niemal każdej książki. Doceniała ich wartość, wiele z nich ocaliła w trudnych latach 50 - tych, kiedy to masowo wycofywano z bibliotek cenne dzieła. Dzisiaj unikalne nadal mogą służyć czytelnikom.

Maria Fihel niezmordowanie pracowała aż do końca 1972 roku, wychowała i wykształciła następne pokolenie bibliotekarzy, dla których była i pozostanie wzorem osobowym. Pół wieku poświeciła ogromnej pasji – umiłowaniu ksiąg. To one są niemymi świadkami Jej pracy, jak również całe rzesze wdzięcznych czytelników.

Pani Maria Fihel była człowiekiem niezwykle prawym, sumiennym i obowiązkowym. Zmarła 22 marca 1996 roku.

Script logo