2015-2016

 • Biblioteka Narodowa

  Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2016

  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa w 2016 r. otrzymała 18060 zł dofinansowania i zakupiła 954 nowości wydawnicze, w tym 923 książki i 31 audiobooków.

   

  Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
 • Biblioteka Narodowa

  Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2015

  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w 2015 r. otrzymała 18070 zł dofinansowania i zakupiła 616 książek.

   

   

  Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej
  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
 • „Czytam sobie w bibliotece”

  „Czytam sobie w bibliotece”

  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie oraz Filia naszej Biblioteki w Bukowskiej Woli znalazły się w gronie 900 bibliotek, które zakwalifikowały się i przystąpiły do ogólnopolskiego projektu pod nazwą „Czytam sobie w bibliotece”.

  Projekt realizowany był z inicjatywy Centrum Edukacji Obywatelskiej, we współpracy z Wydawnictwem „Egmont”. Partnerami Projektu byli: Biblioteka Narodowa, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Finansowany był w ramach Programu Operacyjnego „Promocja literatury i czytelnictwa” Instytutu Książki, ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Projekt skierowany do dzieci w wieku 5-8 lat, to kolejny pomysł na promocję czytelnictwa wśród najmłodszych. Jego celem jest zachęcenie dzieci do nauki samodzielnego czytania, oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych.

  Każda z zakwalifikowanych do projektu bibliotek otrzymała bezpłatne pakiety edukacyjne, w których znajdują się książeczki i scenariusze oraz materiały promocyjne, na podstawie których przeprowadzone były warsztaty literacko-edukacyjne.

  Dzięki tym materiałom zostały zorganizowane zajęcia, podczas których dzieci w twórczy sposób interpretowały literaturę, korzystając z takich form wyrazu jak np. animacja, plastyka czy teatr. Wspólna praca upowszechniona zostanie w najbliższym środowisku szkolnym i bibliotecznym.

  Do współpracy przy realizacji projektu Oddział dla Dzieci i Młodzieży PiMBP zaprosił Szkołę Podstawową nr 2 im. Marii Konopnickiej w Miechowie. W zajęciach brały udział dzieci z klasy I a w wieku od 6 do 8 lat. Wychowawcą grupy była pani Małgorzata Banasik.

 • „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej – Obywatelska Strategia Promocji Ziemi Miechowskiej”

  „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej – Obywatelska Strategia Promocji Ziemi Miechowskiej”

  podsumowanie projektu

   

  18 listopada 2015 r. w sali konferencyjnej PiMBP odbyło się podsumowanie projektu „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej – Obywatelska Strategia Promocji Ziemi Miechowskiej” oraz zakończenie prac nad aktualizacją tekstu Strategii promującej Ziemię Miechowską.

  W trakcie spotkania odbyła się również prezentacja inicjatyw zrealizowanych, w ramach konkursu dotacyjnego „Moja Ziemia Miechowska 2015”, przez instytucje i stowarzyszenia, które ubiegały się o granty i otrzymały dofinansowanie na realizację zadań związanych z promocją Ziemi Miechowskiej. Z 7 zakwalifikowanych organizacji na spotkaniu zaprezentowało się 5.

Script logo