Zamknięcie biblioteki

Szanowni Państwo,

z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa oraz ze względu na potencjalne zagrożenie związane z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, a także w ślad za zaleceniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzisiaj, tj. 11 marca 2020 r., zarządzam tymczasowe zamknięcie dla Czytelników Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miechowie na okres od 12 marca 2020 r. do odwołania. W związku z powyższym wstrzymujemy wypożyczenia, rezerwacje oraz zwroty książek i innych materiałów. Informuję jednocześnie, że terminy zwrotów przypadające na okres zawieszenia działalności Biblioteki zostają przesunięte do momentu przywrócenia jej funkcjonowania. W dniach zamknięcia Biblioteki nie nalicza się opłat za przetrzymanie wypożyczonych materiałów. O terminie ponownego otwarcia Biblioteki będziemy informować na bieżąco.

Przypominamy, iż Biblioteka świadczy też usługi on-line (IBUK Libra), zachęcamy do korzystania z nich.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny (41 230 98 16) lub e-mailowy: kontakt@biblioteka.miechow.pl, w godzinach 8-16.

Z poważaniem,
Maria Słuszniak
Dyrektor PiMBP w Miechowie

Script logo