Wkład mieszkańców Miechowa i ziemi miechowskiej w odzyskanie niepodległości przez Polskę

  • Wkład mieszkańców Miechowa i ziemi miechowskiej w odzyskanie niepodległości przez Polskę

    Wkład mieszkańców Miechowa i ziemi miechowskiej w odzyskanie niepodległości przez Polskę

Dnia 14 czerwca 2019 r. o godz. 16.30 w budynku PiMBP w Miechowie rozpoczął się wykład dr. Przemysława Stanko adiunkta w Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie pt. :Wkład mieszkańców Miechowa i ziemi miechowskiej w odzyskanie niepodległości przez Polskę”, przeprowadzony w ramach tegorocznych Dni Miechowa.

Prelegent na początku swojego wystąpienia nadmienił, że dotychczasowe badania nad dziejami Miechowa kończą się na 1914 r. i brakuje do tej pory dalszych studiów naukowych nad przeszłością grodu Jaksy, po wydaniu przed 50 laty monografii Zbigniewa Pęckowskiego. Następnie przedstawił on sytuację polityczną w Galicji w przededniu wybuchu I wojny światowej. W dalszej części swojego wystąpienia dr Stanko omówił problematykę udziału mieszkańców Miechowa i Ziemi Miechowskiej w Czynie Legionowym Józefa Piłsudskiego już od pierwszych dni sierpnia 1914 r. Swoją uwagę wykładowca UPJPII skupił przede wszystkim na ochotnikach do Legionów oraz na działalności Powiatowego oddziału Naczelnego Komitetu Narodowego (NKN), oficjalnego przedstawicielstwa polityczno-wojskowego środowisk polskiej irredenty, uznawanego przez władze austriackie. Podczas wykładu słuchacze usłyszeli kilkadziesiąt nazwisk legionistów. Dr Stanko wymienił m.in. takie postacie, jak: Michał Włosek z Nasiechowic, Piotr Zdechka z Miechowa, Bolesław Barczyński z Miechowa, Wojciech Marzec z Miechowa, Stefan Nowak z Wielkiego Książa, Wit Włosek z Racławic, Franciszek Brodowski z Kaliny Małej, Jan Laskowski z Miechowa, Stefan Symkat z Miechowa, Stanisław Zięba z Miechowa, Franciszek Pisiowicz i Tomasz Skalski obaj z Miechowa i wielu innych.

Akcję werbunkową i propagandową na terenie Miechowa i powiatu miechowskiego początkowo prowadził z polecenia NKN Tadeusz Małecki, pełniący oficjalnie funkcję Emisariusza Legionów Polskich Departamentu Wojskowego NKN na powiat miechowski. Po nim rolę tą przejął na wiosnę 1916 r. chorąży Leopold Toruń oficer werbunkowy Legionów Polskich na obszar Miechowskiego. Prelegent wspomniał także o udziale kobiet z powiatu miechowskiego, które poprzez działalność Ligi Kobiet wspierały materialnie i finansowo legionistów, zwłaszcza w okresach Świąt Bożego Narodzenia i Świat Wielkanocnych, wysyłając żołnierzom nie tylko kartki świąteczne, ale także paczki żywnościowe, odzież, skarpety czy bieliznę, a nawet podejmując się reparacji mundurów. Wskazał również, iż w samym Miechowie, mimo że miasto i okolica pozostawało od początku grudnia 1914 r. pod okupacją austriacką, istniało w czasach I wojny światowej wiele osób i środowisk przychylnie nastawionych do idei niepodległościowych.

Bardzo ożywiona pomoc dla legionistów Józefa Piłsudskiego płynęła nieprzerwanie do czasu kryzysu przysięgowego w lipcu 1917 r. Pomimo, że po tej dacie już tak wiele osób nie garnęło sie do Legionów, przemianowanych teraz na Polnische Wehrmacht z niemieckim dowództwem, społeczeństwo ziemi miechowskiej dostarczało pomoc do NKN-u aż do stycznia 1918 r.

Wygłoszony wykład ogromnie wzbogacił dotychczasową wiedzę o Miechowie w czasach I wojny światowej. Na szczególna uwagę zasługuje fakt, ze dr Stanko omawiane zagadnienia przedstawiał w oparciu o odnalezione przez siebie dokumenty w archiwach krajowych i zagranicznych, zwłaszcza z Austriackiego Archiwum Państwowego w Wiedniu.

Script logo