Stanisław Jan Czarnowski - Wykopaliska miechowskie w Guberni Kieleckiej. Sprawozdanie z badań paleoetnologicznych w r. 1897-1905

  • Stanisław Jan Czarnowski - Wykopaliska miechowskie w Guberni Kieleckiej.

    Stanisław Jan Czarnowski - Wykopaliska miechowskie w Guberni Kieleckiej.

Stanisław Jan Czarnowski, Wykopaliska miechowskie w Guberni Kieleckiej. Sprawozdanie z badań paleoetnologicznych w R. 1897-1905.s.6,s.8,s.24.

 

[…]

W pośrodku kotliny, na łąkach folwarku donacyjnego Wielko-Zagórze, bije obfite źródlisko wody czystej jak kryształ, a zimnej,  tworzące w ziemi lej bardzo głęboki, tak zwane Bezdno[…]

 

[…]

Na tych to polach w r. 1897 znalazło się po raz pierwszy mnóstwo zabytków przedhistorycznych : narzędzi z krzemienia, siekierokliny różne całe i uszkodzozne, skorupy z naczyń w ręku grubo lepionych, gładkich i ozdobnych, bryłki gliny przepalonej na kolor ceglasty, okruchy węgla drzewnego i t. p.[…]

 

[…] Tysiące skorup większych i mniejszych znalezionych pod Miechowem, z naczyń przeważnie w ręku lepionych, po obmyciu z ziemi i wysuszeniu zupełnem, ważyły ogółem 200 kilogramów. Średniej wielkości naczynie neolityczne całe waży około 1 kilogr. Według tego stosunku skorupy zebrane należeć tu mogły do naczyń około 200, jak to policzono poniżej. Okrom owych paruset naczyń glinianych, których szczątki zebrane zostały, resztę znalezisk wszelkich z tej miejscowości,  w pośród ogólnej sumy wykazu poniższego sztuk 5.137 stanowią wyroby z kamienia różnego rodzaju w ilości 4.937, czyli bez mała pięć tysięcy.[…]

 

[…]

Z owych 4.937 wyrobów kamiennych było z krzemienia  4.875 czyli przeważna ilość; wyroby z innego rodzaju kamieni stanowiły nieznaczną mniejszość sztuk 62 ( w ten z gogowca sztuk 22, z kwarcytu 15, z obsydianu 16, z piaskowca 6, z gipsu 2 i z granitu 1). Wyrobów z kości, bronzu i żelaza w siedlisku miechowskim nie znaleziono wcale.[…]

 

[…]

 Wyroby z krzemienia w ogólnej masie sztuk 4.875 obejmowały stosunkowo niewielką ilość rdzeni i buł krzemiennych napoczętych sztuk 123, oraz odłupków i okrzesków większych i mniejszych sztuk 805,czyli razem 928 odpadków rękodzielnych. Resztę wyrobów z krzemienia w ilości 3.947 stanowiły narzędzia myśliwskie , bojowe i gospodarcze bardzo różnorodne.[…]

 

[…]

Z powyższego całego przeglądu widzimy, że siedziba przedhistoryczna około źródlisk rzeczki Miechówki, przy szosie szkalbmierskiej pod miastem Miechowem położona, sądząc z wyrobów krzemiennych i kamiennych należy głównie do okresu kamienia; żadnych bowiem śladów bronzu ani żelaza tam nie znaleziono.[…]

Script logo