Środa w miechowskiej bibliotece

  • Środa w miechowskiej bibliotece

    Środa w miechowskiej bibliotece

1 marca w miechowskiej bibliotece miały miejsce aż trzy wydarzenia. Rozpoczęliśmy od spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Miechowie. Były rozmowy o niezwykle cennym zjawisku – przyjaźni. Dzieciom przeczytaliśmy głośno bajkę pt. „Na zawsze przyjaciele” autorstwa Przemysława Wechterowicza oraz Emilii Dziubak, w której to nawet pozornie niemożliwa przyjaźń królika i sowy potrafiła znaleźć dla siebie odpowiedni grunt. Zakończyliśmy zajęcia pracą plastyczną w postaci tulipanowej wycinanki (może dla nowego Przyjaciela właśnie?)

Odbyły się u nas również kolejne zajęcia dla seniorów z edukacji cyfrowej. Cykl spotkań mających na celu ukazanie najstarszym obywatelom możliwości oraz zagrożeń płynących z technologicznych udogodnień został zorganizowany w ramach II i III części projektu „E-włączenie seniorów” realizowanego przez Fundację Mapa Pasji z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Spotkaniem informacyjnym dotyczącym kolejnej edycji konkursu grantowego Małopolska Lokalnie, skierowanego do organizacji pozarządowych z regionu oraz nieformalnych grup, angażujących się w działania na rzecz lokalnej społeczności zakończyliśmy ten intensywny dzień.

  • Środa w miechowskiej bibliotece

    Środa w miechowskiej bibliotece

  • Środa w miechowskiej bibliotece

    Środa w miechowskiej bibliotece

Script logo