Projekt edukacyjny „Sieć na kulturę w podregionie krakowskim” zakończony

  • Projekt edukacyjny „Sieć na kulturę w podregionie krakowskim”

    Projekt edukacyjny „Sieć na kulturę w podregionie krakowskim”

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie zakończyła 1 października 2021 r. realizowany we współpracy z FUNDACJĄ WSPIERANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (beneficjent) projekt edukacyjny „Sieć na kulturę w podregionie krakowskim”.

Celem projektu było rozwijanie kompetencji cyfrowych z zakresu projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych. Projekt ten współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat.

Zgodnie z wcześniej opracowanym harmonogramem, w okresie od 7 września do 1 października 2021 r., odbyły się zajęcia praktyczne on-line za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Czas trwania szkolenia to 31 spotkań po 45 minut każde. Podczas szkoleń omówione zostały możliwości pozyskiwania grafik i zdjęć, ich wykorzystania w różnych projektach. Uczestnicy poznali również dostępne narzędzia do obróbki graficznej i tworzenia projektów, jak również nabyli umiejętności związane z zasadami projektowania wizualnego. Dowiedzieli się ponadto o prawach autorskich i co to jest Creative Commons.

Warsztaty poprowadził pracownik biblioteki przeszkolony wraz z trenerem wspomagającym.

Na zakończenie zajęć uczestnicy otrzymali od organizatorów projektu Certyfikaty ukończenia szkolenia.

Dziękujemy dzieciom ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jaksicach oraz Szkoły Podstawowej im. Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich - Obrońców Tobruku w Bukowskiej Woli za udział w projekcie i miło spędzony czas on-line w grupie z rówieśnikami.

Script logo