Projekt „O finansach... w bibliotece – 5 edycja”

  • Projekt „O finansach... w bibliotece – 5 edycja”

    Projekt „O finansach... w bibliotece – 5 edycja”

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie przystąpiła do 5 edycji projektu, realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Projekt zakładał wzrost wiedzy ekonomicznej i zwiększenie umiejętności korzystania z nowoczesnych produktów i usług finansowych przy wykorzystaniu nowych technologii wśród  mieszkańców małych miejscowości, będących po 50. tym roku życia.

Dwoje pracowników PiMBP w Miechowie zostało przygotowanych do organizacji spotkań dla osób dorosłych z zakresu edukacji ekonomicznej poprzez szkolenia stacjonarne i regionalne a także kurs e-learningowy, który obejmował następujące tematy: badanie potrzeb użytkowników bibliotek w zakresie edukacji ekonomicznej, rekomendacje na temat planowania spotkań edukacyjnych w bibliotekach, wybrane zagadnienia z metodologii uczenia dorosłych i specyfiki pracy z seniorami, kontynuowanie edukacji finansowej w bibliotekach po zakończeniu projektu.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie w okresie od 8 maja do 27 czerwca 2018 r. dla 21 osób po 50. roku życia przeprowadziła cykl spotkań z zakresu edukacji ekonomicznej w ramach kursu e-learningowego.

Na pierwszym spotkaniu - w dniu 8 maja - przeprowadzono rekrutację do projektu a także przybliżono cele i założenia projektu, planowane działania i czas ich trwania.

Na drugim spotkaniu organizacyjnym - w dniu 15 maja - sprawdzono poziom umiejętności obsługi komputera i Internetu osób zgłoszonych na kurs edukacji ekonomicznej. Każdy uczestnik otrzymał indywidualny login i PIN, umożliwiający logowanie się do platformy e-learningowej a także przeprowadzenie quizu sprawdzającego poziom wiedzy z zakresu edukacji ekonomicznej, będącego pierwszym elementem kursu. Wyniki quizu zarówno zbiorcze jak i indywidualne pomogły prowadzącym dokonać wyboru poszczególnych modułów i poziomów zaawansowania do realizacji. Wyłoniono grupę 9 uczestników dla których przeprowadzono dodatkowo warsztaty komputerowe z zakresu podstaw obsługi komputera. Podczas trzech 1,5 godzinnych spotkań omówiono następujące zagadnienia : budowa komputera i zapoznanie się z urządzeniami peryferyjnymi, obsługa przeglądarki internetowej, zapoznanie się z przydatnymi stronami internetowymi, obsługa poczty elektronicznej, ćwiczenia z zakresu wyszukiwania informacji.

Kolejnym etapem realizowanego Projektu był cykl sześciu 3 godzinnych spotkań edukacyjnych, które zostały przeprowadzone dla dwóch grup oddzielnie w ramach następujących modułów :

  •  na poziomie podstawowym :

- Jak racjonalnie gospodarować budżetem domowym (22.05, 24.05),

- Bank przez Internet (28.05, 30.05),

- Lokaty, kredyty i karty – jak wybrać najkorzystniejszą ofertę bankową?

  (12.06, 14.06),

- Ubezpieczenia (18.06, 19.06),

- Bank centralny a inne banki (04.06, 08.06)

  •  na poziomie rozszerzonym

- Jak racjonalnie gospodarować budżetem domowym (25.05, 29.05).

 

Podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas kursu była platforma e-learningowa ofinansach.biblioteki.org, na którą uczestnicy logowali się za pomocą otrzymanych indywidualnych loginów. Podczas spotkań edukacyjnych uczestnicy zapoznawali się z teorią (prezentowaną na ekranach), wzbogaconą ćwiczeniami, dodatkowymi zadaniami, filmikami a na zakończenie każdego modułu wykonywali testy sprawdzające nabytą wiedzę. Otrzymali również materiały, dotyczące obsługi stron internetowych prezentowanych w modułach kursu e-learningowego na poziomie podstawowym, opracowane przez FRSI.

W celu uatrakcyjnienia spotkań dla uczestników kursu zorganizowano spotkania z : Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta, przedstawicielem banku, przedstawicielem WBP w Krakowie – opiekunem regionalnym a także wycieczkę do Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Krakowie i gabinetu numizmatycznego w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego /Oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie.

Na zakończenie Projektu w dniu 12 lipca w Restauracji „Vita” odbyło się spotkanie podsumowujące i wręczenie uczestnikom pamiątkowych certyfikatów.

Podczas seminarium bibliotekarskiego w dniu 11 lipca zorganizowano spotkanie Podaj dalej. Kierownikom Gminnych Bibliotek Publicznych powiatu miechowskiego opowiedziano o przebiegu realizacji projektu, zaprezentowano scenariusze, opracowane przez FRSI a także przedyskutowano efekty jego realizacji.

Script logo