Miechów. Powstała gra planszowa Gryf Miechowski. Uczy historii Ziemi Miechowskiej poprzez edukację i dobrą rozrywkę

  • Gryf Miechowski - gra planszowa

    Gryf Miechowski - gra planszowa

  • Gryf Miechowski - gra planszowa

    Gryf Miechowski - gra planszowa

16 i 17 października br w bibliotece odbyło się specjalne spotkanie poświęcone grze karciano-planszowej Gryf Miechowski – Gra Planszowa, bazującej na historii Ziemi Miechowskiej. Gracze mogli wcielić się we właścicieli biur podróży i rywalizować ze sobą o turystów, a dzięki kartom zawierającym informacje o zabytkach i atrakcjach Miechowa i okolicznych miejscowości nie tylko budowali ciekawą ofertę, ale również zapoznali się z historią regionu. Tym samym był to interesujący sposób na zachowanie i utrwalenie wiadomości o lokalnym dziedzictwie oraz sposób na szersze promowanie go, także poza terenem Ziemi Miechowskiej.

Warsztaty w których udział wzięły uczennice z kl. 8 „a” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Miechowie oraz seniorzy z miechowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadziła Małgorzata Wójsik z pomocą Piotra Kuliga ze Stowarzyszenia Edukacji Pozaformalnej „Meritum” w Krakowie.

Projekt współfinansowany ze środków EFRROW w ramach projektu grantowego realizowanego przez Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa – Lokalna Grupa Działania, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Objętego PROW 2014-2020. Przedsięwzięcie LSR: 2.2.3 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz promocja lokalnych zasobów obszaru LGD.

 

Jaksa LGD

Script logo