Książka dawniej i dziś - lekcja biblioteczna dla uczniów Szkoły Podstawowej w Książu Wielkim

  • Lekcja biblioteczna

    Lekcja biblioteczna

W poniedziałek 27 maja gościliśmy w naszej bibliotece uczniów klasy pierwszej i trzeciej ze Szkoły Podstawowej w Książu Wielkim.

W tym dniu została przeprowadzona lekcja biblioteczna, w czasie której dzieci poznały dzieje książki na przestrzeni wieków, począwszy od najstarszych form, czyli tabliczki glinianej po książkę w dobie rewolucji naukowo-technicznej w XXI wieku.

Uczniowie zapoznali się także z pracą bibliotekarza, dostępnym księgozbiorem i zasadami korzystania z zasobów biblioteki. Podczas spotkania odbyła się również pogadanka dotycząca najchętniej czytanych książek a także został przeprowadzony test w formie zabawy, w którym dzieci wykazały się znajomością najpopularniejszych tytułów literatury dziecięcej.

Na koniec zajęć dzieci zwiedziły Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Czytelnię oraz Wypożyczalnię dla Dorosłych.

Script logo