Jan Wiśniewski - Dekanat Miechowski. 1. Miechów

  • Jan Wiśniewski - Dekanat Miechowski. 1. Miechów

    Jan Wiśniewski - Dekanat Miechowski. 1. Miechów

Jan Wiśniewski (1876-1943) – duchowny rzymskokatolicki, kolekcjoner, regionalista, działacz endecki i oświatowy. Opublikował wiele prac krajoznawczych i popularnonaukowych, m.in. 13 tomów opisów poszczególnych dekanatów diecezji sandomierskiej.

 

Dekanat Miechowski. 1. Miechów

               

Zamek Miechowski

 Zbudowany w czworobok z tą różnicą, iż zamiast wirydarza w środku, jest grób Chrystusowy, poniżej prawej nawy kościoła.

W pierwszym pawilonie mieszkają księża wikaryusze z prałatem i dziekanem dekanatu.

W drugim służba kościelna.

Trzeci zajęty był na powiat w 1866 r. obecnie zamieszkuje tu leśniczy dóbr rządowych, ze Słomnik przeniesion darmo. Czwarty pawilon, gdzie była biblioteka, pod arkadami na pierwszym piętrze obrócono na teatr dla wędrownych aktorów komicznych. Na miejscu skarbu umysłowego odbywają się komedyje, nie dla nauki, jeno dla demoralizacyi.

Piąty — w gorszym jeszcze celu użyta jest sala Biskupia; bo dla tańców, podobniejszych do orgii po-gańskich niż chrześciańskich festynów: gdzie lekkomyślna młodzież harcuje z kokietkami, jak lisy za zającami. Cieszy się na ruinach Bożogrobców, obok grobu Chrystusowego, na ziemi przesiąkniętej krwią Zbawiciela i męczenników Jego — miejscu świętemu urągając się. Jest to zapomnieniem o swojej godności i negacyą dogmatów religijnych, za które nasi patronowie i patryoci walczyli heroicznie nie tylko pod Grunwaldem z Krzyżakami, z Tatarami pod Legnicą (1240, pod Częstochową ze Szwedami (1655), pod Chocimem z Turkami (1680).

  

Szpital   Miechowski

 Pod tytułem św. Anny założony staraniem Rady Opiekuńczej powiatowej z dobrowolnych ofiar mieszkańców powiatu miechowskiego i okolicznych. Budowa szpitala nowego rozpoczęta w 1874 r. Jeden pawilon dla chorych fizycznie, drugi dla chorych umysłowo, trzeci dla zdenerwowanych; czwarty w 1880 r. dla służby szpitalnej, piąty dla sióstr miłosierdzia 1900 r., szósty — kaplicę mszalną pod wezwaniem św. Wincentego a Paulo zbudowano 1905 r. Obecnie szarytek jest sześć wymienionych w spisku dyecezyalnym. Siódmy pawilon - kapelanię zbudowano w 1910 r. Doprowadzenie robót do całości i porządku nastąpi w 1912 r.

Pierwszy kapelan ks. Franciszek [Petroniusz] Nawarra, zatwierdzony dnia 8-go lipca 1911 r.

Do Rady Opiekuńczej należą: Naczelnik powiatu [Grigorij Iwanowicz] Nowosielski, Dr. powiatowy Adam Nawroczyński, Prezydent miasta [fakt. burmistrz] Edmund Łukasiewicz, ks. Prałat Józef Kwiatkowski dziekan dekanatu. W r. 1875 — 80 ówczesny Naczelnik Andrzej Orzeł zajmował się czynnie budową szpitala Miechowskiego, środkami celowymi dużo się przyczynił do dobra społecznego.

Script logo