Grunt to dobre wychowanie!

  • Grunt to dobre wychowanie!

    Grunt to dobre wychowanie!

zajęcia czytelnicze w ramach DKK dla Dzieci

Pierwszego marca 2022 roku w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Miechowie odbyło się spotkanie online z krakowskim Przedszkolem Samorządowym nr 14. Dotyczyło ono dobrych obyczajów, a zatem nie tylko umiejętności mówienia „proszę”, „dziękuję” i „przepraszam”, lecz również uprzejmego zachowania względem bliźnich na ulicy, w tramwaju/autobusie czy podczas jedzenia. Dzieciom odczytano przygody Kubusia Puchatka i innych bohaterów ze Stumilowego Lasu pt. „Bardzo przepraszam”. Były pogadanki na temat własnych doświadczeń milusińskich z zachowaniem grzeczności oraz odpowiedzi na pytania w rodzaju: „Czy można rozmawiać przy spożywaniu posiłku?”, Czy możesz zrywać kwiaty, gdy są pod ochroną”, „Gdy sprawisz przykrość koledze, w jaki sposób się zachowasz?” albo „Czy Jaś dobrze postąpił ustępując pani miejsca w autobusie”?. Wydaje się, że podopiecznym z Przedszkola Samorządowego nr 14 w Krakowie nie grozi pójście w ślady pewnej kwoki ze słynnego utworu Jana Brzechwy.

Script logo