COOLSKILLS - cultural heritage as a fountain of modern youth skills

 • COOLSKILLS - cultural heritage as a fountain of modern youth skills

  COOLSKILLS - cultural heritage as a fountain of modern youth skills

– kontynuacja działań w ramach międzynarodowego projektu

w którym PiMBP w Miechowie uczestniczy jako Parner od 1 kwietnia 2021 r.

 

W dniach od 8-10 grudnia br. odbyło się w mroźnym Cesis na Łotwie międzynarodowe szkolenie CoolHERITAGE ("Kultowe dziedzictwo")- kultura, sztuka, dziedzictwo - ich wpływ na rozwój kompetencji kluczowych młodzieży. Szkolenie było częścią projektu COOLSKILLS, finansowanego w ramach Programu Erasmus+. Celem szkolenia była wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie rozwoju myślenia innowacyjnego, kreatywnego i przedsiębiorczości młodzieży.

Dzięki szkoleniu udało nam się poznać nowe metody pracy edukacyjnej z młodzieżą w obszarze innowacyjności i  przedsiębiorczości, jak np. kreatywne karty design thinking, animacyjne karty „co by było gdyby”, metody z zakresu kreatywnej turystyki, interaktywne metody dziedzictwa kulturowego.

 • COOLSKILLS - cultural heritage as a fountain of modern youth skills

  COOLSKILLS - cultural heritage as a fountain of modern youth skills

 • COOLSKILLS - cultural heritage as a fountain of modern youth skills

  COOLSKILLS - cultural heritage as a fountain of modern youth skills

 • COOLSKILLS - cultural heritage as a fountain of modern youth skills

  COOLSKILLS - cultural heritage as a fountain of modern youth skills

Script logo