Biblioteki – oddech przeszłości i nadzieja przyszłości

 • Biblioteki – oddech przeszłości i nadzieja przyszłości

  Biblioteki – oddech przeszłości i nadzieja przyszłości

„Najlepszym uniwersytetem w dzisiejszych czasach jest księgozbiór” mawiał  Thomas Carlyle – szkocki pisarz z czasów wiktoriańskich, a strażnikami i depozytariuszami wiedzy zaklętej w księgach stają się bibliotekarze dodaje Brandon Mull, współczesny pisarz fantasy.

 Zmieniają się czasy, zmienia się  oblicze biblioteki i  my również staliśmy się świadkami tej niezwykłej metamorfozy…

Asumptem do rozważań i dyskusji w tej materii stało odbywające się 14 września w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Miechowie seminarium bibliotekarskie z udziałem Jerzego Woźniakiewicza, dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Wojciecha Momota instruktora z Działu Szkoleń i Współpracy z Małopolskimi Bibliotekami Publicznymi oraz kadry z bibliotek gminnych powiatu miechowskiego. Przybyły Panie: Bożena Hess, dyrektor Biblioteki i Oddziału Animacji i Kultury w Gołczy oraz Agnieszka Skotnicka i Agnieszka Janus, które również reprezentowały tę placówkę oraz Iwona Durbas z Filii w Wysocicach. Dyrektor Bożena Tabor i Bożena Kuraj z Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie,  Maria Miś – kierownik Gminnej Biblioteki w Książu Wielkim , Zofia Baster – kierownik Gminnej Biblioteki w Racławicach oraz Wioletta Sakwa – kierownik Gminnej Biblioteki w Słaboszowie z siedzibą w Kalinie Wielkiej. Miechowską Książnicę reprezentowały: Maria Słuszniak, dyrektor PiMBP oraz Jolanta Baran, instruktor powiatowy.

Spotkanie rozpoczęła prezentacja i wykład dyrektora Woźniakiewicza, pt. ”Biblioteka otwarta, czyli jaka?”, w którym mówca akcentował holistyczne (całościowe i systemowe) podejście do omawianego zagadnienia. Tak więc warunkiem satysfakcji i komfortu czytelników pozostaje spersonalizowane podejście do każdego z nich, w sposób szczególny uwzględniające zwłaszcza tych, którzy mierzą się z jakąś niepełnosprawnością lub upośledzeniem. W takich  przypadkach, aby zapobiec ich wykluczeniu i społecznej izolacji , oferta biblioteczna staje się coraz bardziej różnorodna.

Po zakończeniu prezentacji Dyrektor Woźniakiewicz złożył specjalne podziękowania na ręce odchodzącej Pani Dyrektor Marii Słuszniak, która przez 44 lata pracowała w Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miechowie, a przez ostatnie 17 lat kierowała nią. Dziękował za jej prawdziwą pasję, zaangażowanie i efektywną pracę na rzecz instytucji, która dzięki temu stała się nowoczesną placówką z bogatą i na bieżąco aktualizowaną ofertą księgozbioru, co skutecznie przyciąga czytelników. Jak akcentował, warunkiem tych pozytywnych zmian była niewątpliwie i doskonała współpraca  PiMBP z Wojewódzką Biblioteką w Krakowie.

Do gratulacji dołączyły też przedstawicielki  jednostek gminnych w powiecie. Panie Dyrektor : Bożena Hess i Bożena Tabor w imieniu wszystkich ich bibliotekarzy również dziękowały za ten miniony owocny czas współdziałania miechowskiej placówki z jej terenowymi  odpowiednikami - na rzecz rozwoju czytelnictwa w regionie oraz pełnienia misji popularyzatora i animatora kultury i sztuki. Podkreślały, iż spotykały się z ogromną życzliwością  Pani Dyrektor, która zawsze miała dla nich czas i była otwarta na wszelkie propozycje i zapytania.  W tym „nowym rozdziale życia” życzyły Pani Marii: zdrowia, szczęścia, radości, dużo uśmiechu, spełnienia wszelkich marzeń oraz tego, aby nie zapominała o nich i odwiedzała je w ich bibliotekach.

Dyrektor Maria Słuszniak, dziękując Wszystkim uczestnikom spotkania za tyle ciepłych słów pod jej adresem przyznawała, że jej priorytetowym zadaniem, gdy objęła to stanowisko, stało się  kompleksowe unowocześnienie zarówno bazy, jak i czynności bibliotecznych. Uważam bowiem – mówiła - że proces informatyzacji jest ogromną szansą dla bibliotek i korzystających z ich usług czytelników. Ułatwia i usprawnia korzystanie ze zbiorów, rozszerza bazę informacji, daje możliwość płynnej współpracy z innymi bibliotekami. Komputeryzacja naszej pracy i bezpłatny dostęp do Internetu stały się więc dla biblioteki podstawowym standardem ponieważ sądzimy, iż proces informatyzacji w bibliotekach jest równie ważny jak  wzbogacanie księgozbioru.

Przyznawała, że przez te wszystkie lata jej pracy biblioteka przeszła niewyobrażalne zmiany. Przełomową datą stał się rok 2011, czyli uczestnictwo bibliotek powiatu miechowskiego (pod przewodnictwem PiMBP) wraz z bibliotekami czterech powiatów  w projekcie „Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w woj. małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, dzięki któremu wprowadzono we wszystkich bibliotekach jednolity system informatyczny i wyposażono je w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Jak podkreślała Pani Dyrektor  te przeobrażenia nie mogłyby  zostać wprowadzone  bez współpracy i nieustannej wymiany doświadczeń między wszystkimi bibliotekami w naszym powiecie, a nade wszystko bez pomocy i wymiernego wsparcia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Dlatego też składała podziękowania na ręce  Dyrektora  Woźniakiewicza  za wszystkie lata naszej efektywnej współpracy, jej merytoryczny nadzór, płynny przepływ informacji dotyczący aktualnych projektów, pomocy w zakresie realizacji Programu Rozwoju Czytelnictwa: składania wniosków, rozliczenia oraz pomocy w zakresie wypełniania dokumentacji  dotyczącej sprawozdawczości jednostki. 

Na zakończenie seminarium wszyscy jego uczestnicy poruszali bieżące nurtujące ich zagadnienia i dzielili się swoimi refleksjami dotyczącymi przyszłości tego typu placówek.

 • Biblioteki – oddech przeszłości i nadzieja przyszłości

  Biblioteki – oddech przeszłości i nadzieja przyszłości

 • Biblioteki – oddech przeszłości i nadzieja przyszłości

  Biblioteki – oddech przeszłości i nadzieja przyszłości

 • Biblioteki – oddech przeszłości i nadzieja przyszłości

  Biblioteki – oddech przeszłości i nadzieja przyszłości

 • Biblioteki – oddech przeszłości i nadzieja przyszłości

  Biblioteki – oddech przeszłości i nadzieja przyszłości

Script logo