Bezpłatne szkolenie online dla dzieci „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych” cz. II

  • Sieć na kulturę w podregionie krakowskim

    Sieć na kulturę w podregionie krakowskim

Informujemy, że nasza instytucja bierze udział w projekcie “Sieć na kulturę w podregionie krakowskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywności cyfrowej”. Sam projekt jest realizowany przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie. Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych zarówno pracowników, jak również dzieci i młodzieży biorących w nim udział.

Głównym celem projektów Sieć na kulturę jest:

  • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
  • wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów

Dzięki udziałowi w projekcie nasze dzieci i młodzież nabędą praktyczne umiejętności z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zapraszamy chętnych do zapisu!

Podczas szkolenia zostaną omówione możliwości pozyskiwania grafik i zdjęć oraz wykorzystania ich w różnych projektach. Uczestnicy poznają dostępne narzędzia do obróbki graficznej i tworzenia projektów. Zdobędą umiejętności związane z zasadami projektowania wizualnego dowiedzą się o przysługujących mu prawach autorskich i co to jest creative commons.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Dzieci w wieku 10-14 lat, czekamy na zgłoszenia do 27.08.2021 r.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 230 98 16, a także w naszej placówce PiMBP w Miechowie, pl. Kościuszki 7.

Więcej o szkoleniu pod linkiem https://www.siecnakulture.pl/podregion-krakowski/

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Zachęcamy do kontaktu!

Script logo