2021

 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

  W roku 2021 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie otrzymała dofinansowanie w kwocie 16650,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

  Zadanie: „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków: Priorytet 1 - Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

  Celem programu była poprawa oferty bibliotek publicznych poprzez zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

  Biblioteka główna oraz filie: Osiedlowa, Bukowska Wola, Zagorzyce dzięki dotacji ministerialnej wzbogaciły swój księgozbiór o 666 książek.

   

 • Coolskills

  COOLSKILLS - cultural heritage as a fountain of modern youth skills

  PiMBP w Miechowie w bieżącym roku jako PARTNER  rozpoczęła 1 kwietnia 2021 r. realizację nowego, międzynarodowego projektu pod polską nazwą:

  COOLSKILLS - dziedzictwo kulturowe jako źródło rozwoju nowoczesnych umiejętności młodzieży

  (nazwa oryg.:  COOLSKILLS- cultural heritage as a fountain of modern youth skills)

  finansowanego w ramach programu Erasmus+. Partnerstwa strategiczne na rzecz młodzieży.

  Termin zakończenia realizacji projektu wyznacza data 31 marca 2023 r.

  Celem głównym projektu jest wspieranie budowania potencjału osób pracujących z młodzieżą w zakresie rozwoju kompetencji społecznych, kreatywności i innowacyjności w oparciu o edukację z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego.

Script logo