2013-2014

 • Biblioteka Narodowa

  Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2014

  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – Priorytet 1” w 2014 r. otrzymała 15400 zł dofinansowania i zakupiła 733 książki.

   

   

  Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej
  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
 • Biblioteka Narodowa

  Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2013

  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w 2013 r. otrzymała 14560 zł dofinansowania i zakupiła 747 nowości wydawniczych, w tym 744 książki i 3 audiobooki.

   

  Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej
 • „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej - Obywatelska Strategia Promocji Ziemi Miechowskiej”

  „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej - Obywatelska Strategia Promocji Ziemi Miechowskiej”

  We współczesnej turystyce miasta i regiony są jak produkty. Trzeba je dobrze sprzedać. Stąd pojawiające się w telewizji i na bilbordach reklamy Łodzi czy województwa lubuskiego. Nikt nie dowie się o zaletach naszego miasta i regionu, jeśli sami mu o nich nie powiemy.

  Jak mówić o Ziemi Miechowskiej? Najlepiej spójnie. Wiedzieć o czym, komu i jak chce się powiedzieć. Oświęcim i Wieliczka łączą swoje oferty turystyczne z Krakowem. Dzięki temu plan wycieczki zagranicznego turysty do Krakowa często uwzględnia oba te miasta. Dlaczego nie uwzględnia Miechowa, który jest znacznie bliżej, niż Oświęcim?

  Nawet w samym Krakowie mało kto wie, że w Miechowie znajduje się najstarsza w Europie replika Grobu Chrystusa. Miast nie sprzedaje się już jednak tylko przez zabytki, licytując kto ma najstarsze, a kto najwięcej. Region promują też ciekawe wydarzenia kulturalne. Festiwale muzyczne czy filmowe bardziej niż zabytki przyciągają młodszych.

 • „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora”

  „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora” (1.04.2014 r. - 31.12.2014 r.)

  Głównym celem projektu Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora – 2014, była - po raz kolejny - aktywizacja w życiu społecznym i kulturalnym osób starszych (60+) w Gminie i Mieście Miechów. W trakcie projektu zostały wsparte działania „Miechowskiego Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora” (powstało z dotacji FIO 2012 i kontynuowało działalność dzięki 2 dotacjom w ramach ASOS 2012 i 2013), znajdującego się w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Fihel w Miechowie. W ramach projektu zrealizowane zostały, skierowane do wszystkich uczestników (100 osób), zajęcia komputerowe i obywatelskie. Następnie uczestnicy mieli możliwość wyboru 1 lub 2 ścieżek aktywizacyjnych, które, poza wiedzą i kompetencjami, dały Seniorom również szansę do realizacji faktycznych inicjatyw lokalnych skierowanych potencjalnie do całej społeczności ziemi miechowskiej. Zatem zrealizowano dwie tzw. Ścieżki Aktywnego Seniora , które łącząc dotychczasowe moduły, z poprzednich projektów (np. wiedza regionalna, edukacja konsumencka, nordic walking, de coupage, zajęcia komputerowe), z innymi formami pracy, działaniami, dopełniły w sposób kompletny aktywizację społeczną i obywatelską Seniorów.

  • Ścieżka Aktywizacji Społecznej - Obywatel Ziemi Miechowskiej - skupiona wokół rozwoju kompetencji i wiedzy obywatelskiej, obejmowała 60h szkoleń specjalizacyjnych z zakresu edukacji obywatelskiej, 40h warsztatów dziennikarskich, uruchomienie i prowadzenie bloga, oraz 2 inicjatywy lokalne: powołanie i organizacja Rady Seniorów przy Gminie Miechów oraz zorganizowanie 4 edycji Dnia Seniora)
  • Ścieżka Aktywizacji Kulturalnej - Artysta Ziemi Miechowskiej, skupiona wokół rozwoju ruchu artystycznego seniorów i jego promocji, obejmowała 6 różnych warsztatów artystycznych, po 40h każdy, jak również zorganizowanie 2 inicjatyw lokalnych oraz wydanie publikacji podsumowującej „Radość tworzenia”.
 • Miechowskie Targi Edukacji i Pracy

  Miechowskie Targi Edukacji i Pracy

  W poniedziałek 2 czerwca 2014 r. na Placu Tadeusza Kościuszki w Miechowie odbyły się "Miechowskie Targi Edukacji i Pracy - skonstruuj swoją karierę". Imprezę otworzył Dariusz Marczewski, Burmistrz Miechowa. Na scenie wystąpili najbardziej uzdolnieni muzycznie i tanecznie uczniowie powiatu miechowskiego.

  Wśród wystawców znaleźli się m.in. przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, Ochotniczych Hufców Pracy, Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, lokalnych szkół oraz agencji pracy. Celem imprezy było bowiem zainteresowanie młodych osób ich przyszłym wejściem na rynek pracy. Uczestnictwo w Targach umożliwiło im pozyskanie informacji dotyczących ich przyszłości zawodowej.

 • Biblioteka+

  Biblioteka z plusem

  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie zakwalifikowała się w 2013 r., w ramach 3 naboru, do udziału w Programie Wieloletnim Kultura+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”.

  Program Wieloletni Kultura+ jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015. W ramach programu zdefiniowano Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”, w ramach którego corocznie ogłaszane są nabory wniosków na zadania związane z budową, remontem, rozbudową, przebudową infrastruktury bibliotecznej oraz wyposażeniem bibliotek. Obsługa priorytetu została powierzona Instytutowi Książki w Krakowie.

  Wniosek PiMBP w Miechowie „Nowoczesna Biblioteka w Miechowie – Otwarta dla wszystkich” uzyskał dofinansowanie w kwocie 292 654,59 zł. Środki te zostały poznaczone na podniesienie potencjału edukacyjnego Biblioteki, w tym do wdrażania nowych technologii, jak również dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • „Tworzenie Partnerstwa na rzecz zainicjowania modelu Gwarancji dla Młodzieży w powiecie miechowskim”

  „Tworzenie Partnerstwa na rzecz zainicjowania modelu Gwarancji dla Młodzieży w powiecie miechowskim”

  Od 1 października 2013 do 30 września 2014 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie wraz z czterema partnerami:

  • Stowarzyszeniem Edukacji Pozaformalnej „Meritum”,
  • Urzędem Gminy Miechów,
  • Powiatowym Urzędem Pracy w Miechowie,
  • miechowską filią Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

   realizowała projekt „Tworzenie Partnerstwa na rzecz zainicjowania modelu Gwarancji dla Młodzieży w powiecie miechowskim”.

  Celem projektu było stworzenie i przetestowanie modelu współpracy lokalnej (partnerstwa) na rzecz rozwoju kompetencji młodzieży. Model ten ma funkcjonować pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami wsparcia runku pracy, szkołami, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorstwami. Zakłada realizację w lokalnych szkołach II i III stopnia ścieżek dydaktycznych umożliwiających rozwój kompetencji młodych osób w kierunku pożądanym przez lokalnych pracodawców.

 • „Rozwój Miechowskiego Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora”

  „Rozwój Miechowskiego Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora” (2.11.2013 r. - 31.12.2013 r.)

  Nakierowana na rozwój społeczności lokalnej, jak również na rozwój regionalizmu miechowskiego, PiMBP w Miechowie od 2 XI 2012 r. we współpracy ze Stowarzyszeniem Ogrody Sztuki w Krakowie, realizowała projekt "Rozwój Miechowskiego Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora”, możliwego dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Organizacją wspierającą w tym projekcie było Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej „Meritum” z Krakowa. W projekcie wzięła udział docelowo grupa 50 seniorów w wieku 50+. W ramach projektu w okresie od listopada do grudnia rozpoczęto zajęcia komputerowe, obejmujące kurs podstaw obsługi komputera i Internetu (13 dni); seniorzy w grudniu rozpoczęli również warsztaty i wykłady w ramach trzech modułów szkoleniowych: Miechowianin, Obywatel i Przedsiębiorca. Łącznie w okresie od listopada do grudnia odbyło się: 13 zajęć komputerowych i 7 spotkań dla seniorów, które były kontynuowane do 31 VI 2013 r.

 • „Wyrównujemy szanse”

  „Wyrównujemy szanse”

  Od 01.09.2012 r. do 30.06.2013 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Przybysławice i Rogów realizowała projekt „Wyrównujemy szanse”.

  Projekt ten był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 • „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora – Senior twórcą i koneserem kultury”

  „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora – Senior twórcą i koneserem kultury” (1.04.2013 r. - 31.12.2013 r.)

  W ramach Programu Aktywizacji Osób Starszych ASOS 2012, od 1 kwietnia do 31 grudnia 2013 r. PiMBP w Miechowie, jako partner Stowarzyszeniem Edukacji Nieformalnej „Meritum”, wespół z nim, realizowała projekt pod nazwą „Miechowskie Centrum Lokalnej dla Seniora - Senior twórcą i koneserem kultury”. Głównym jego celem, była aktywizacja w obszarze kultury Miechowian, w wieku starszym (60+), by mogli oni czerpać radość z życia i podejmowanych działań. W ten oto sposób po raz drugi w bibliotece, została stworzona Seniorom, możliwość integracji, wymiany doświadczeń i poglądów oraz realizacji własnych pasji. W ramach projektu przeprowadzono 8 kursów, każdy po 40 godz. dydaktycznych: Senior - Fotograf, Senior – Grafik, Senior – Rysownik, Senior – Artysta – Rzemieślnik, Senior – Chórzysta Klasyczny, Senior – Chórzysta Gospel, Senior – Aktor, Senior – Mecenas Kultury. Każdy z kursów zakończył się dwoma działaniami: pierwsze to wyjazd do opery lub teatru, a druga to wspólna wystawa wszystkich prac i prezentacja talentów, której przygotowaniem zajęła się grupa Seniorów- Mecenasów Kultury. Wystawie towarzyszył koncert oraz spektakl teatralny skierowany do szerokiej publiczności – wszystko to przez Seniorów.

Script logo