2009-2010

 • Biblioteka Narodowa

  Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2010

  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” w 2010 r. otrzymała 10470 zł dofinansowania i zakupiła 487 książek.

   

   

  Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej
 • „Ziemia miechowska – moja mała ojczyzna”

  „Ziemia miechowska – moja mała ojczyzna”

  Działając na rzecz rozwoju zasobów ludzkich Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie (Lider projektu) wspólnie z Miechowskim Towarzystwem 1163 Roku (Partner projektu) realizowała na terenie powiatu miechowskiego, w okresie od 01.11.2009 do 28.02.2010, projekt pt. „Ziemia miechowska – moja mała ojczyzna” ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Działanie 9.5.Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Koordynatorami całego przedsięwzięcia byli: ze strony PiMBP w Miechowie Maria Słuszniak, dyrektor PiMBP w Miechowie zaś ze strony Miechowskiego Towarzystwa 1163 Roku, Włodzimierz Barczyński, zastępca Przewodniczącego Zarządu Miechowskiego Towarzystwa 1163 Roku.

Script logo