„Wyrównujemy szanse”

 • „Wyrównujemy szanse”

  „Wyrównujemy szanse”

Od 01.09.2012 r. do 30.06.2013 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Przybysławice i Rogów realizowała projekt „Wyrównujemy szanse”.

Projekt ten był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wnioskodawcą projektu było Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Przybysławice i Rogów. W ramach projektu Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie – jako partner rozwijała zainteresowania czytelnicze dzieci z kl. I-II ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Przybysławicach. Odbyły są spotkania edukacyjne, które ze względu na formę i treść wykraczają poza standardowe lekcje biblioteczne. Zajęcia realizowane były z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy, wspierane dodatkowo muzyką. Takie swoistego rodzaju zabawy słowno-muzyczno-ruchowe, których najważniejszym celem było wyrobienie nawyku spędzania jak najwięcej wolnego czasu z książką, czyli głośne czytanie; rozmowa na temat przeczytanego tekstu, rysowanie, śpiewanie przerywników muzycznych i oglądanie filmów tematycznie związanych z treścią czytanych i omawianych książek. Zaplanowane zostały 2 spotkania – ze strażakiem i pracownikiem Nadleśnictwa z Miechowa. Łącznie przewidzianych było 15 spotkań po 2 godz., w tym 8 w siedzibie Biblioteki a 7 w Społecznej Szkole Podstawowej w Przybysławicach. Na potrzeby przeprowadzonych zajęć zakupione zostałyą książki i filmy edukacyjne oraz artykuły biurowe.

 


 

W ramach projektu „Wyrównujemy Szanse”, realizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Przybysławice i Rogów w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Fidel w Miechowie odbyły się 3 spotkania edukacyjno-czytelnicze.

 

2012 rok

 • 9 października – przeczytaliśmy i dyskutowaliśmy na temat przyjaźni i wierności pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem, a także pomiędzy ludźmi, na podstawie książki pt.: „Dżok – legenda o psiej wierności” autorstwa Barbary Gawryluk. Spotkanie zakończyło się burzą mózgów, uczniowie podawali przykłady właściwego postępowania prawdziwego przyjaciela. W ramach prac manualnych metodą orgiami dzieci wykonały kolorowego pieska.
 • 16 października – przeczytaliśmy i omówiliśmy fragment książki Andrzeja Maleszki pt. „ Magiczne drzewo – Czerwone Krzesło”. Tematem spotkania był świat fantazji, marzeń i wyobraźni. Uzupełnieniem tematu była projekcja filmu pt.” Magiczne drzewo – Połykacze Książek” w reżyserii Andrzeja Maleszki. Uczniowie wykonali także rysunki innych wymyślonych przez siebie zaczarowanych przedmiotów, które mogłoby powstać z Magicznego Drzewa.
 • 23 października – odbyło się spotkanie z pracownikiem Nadleśnictwa Miechów, Panią Bogusławą Juzaszek, która w barwny i ciekawy sposób opowiedziała uczniom o pożytecznej roli lasów, o bogactwach, których las nam dostarcza, zwracając uwagę na aspekt ochrony środowiska i zanieczyszczenia powietrza. W drugiej części spotkania przeczytaliśmy i omówiliśmy książkę naukową dla dzieci pt.: „ Ufff! Jak dbać o powietrze”, autorstwa Núrii i Empar Jiménez. W ramach prac manualnych każde dziecko wykonało wiatrak.

 

Kolejnych 7 spotkań rozwijających zainteresowania czytelnicze odbyło się w Społecznej Szkole Podstawowej w Przybysławicach:

 

 • 13 listopada – przeczytaliśmy książkę pt.: „Złodziej czasu” autorstwa Waldemara Walońskiego, na podstawie której dyskutowaliśmy na temat poczucia czasu i jego ulotności. Dzieci zastanawiały się nad wykorzystywaniem czasu w mądry i racjonalny sposób, tak aby nie czuć żalu za czasem utraconym. Rozmawialiśmy także na temat postrzegania przemijalności ludzkiego życia. W ramach prac plastycznych uczniowie wykonali zegar.
 • 20 listopada – przeczytaliśmy i omówiliśmy książkę zatytułowaną „Moje szczęśliwe chwile” autorstwa R. Lagercrantz i E. Eriksson. W rozmowie nawiązującej do tekstu poruszyliśmy temat szczęścia oraz tego, co daje nam szczęście i radość. Uzupełnieniem była burza mózgów. Dzieci podawały przykłady kiedy i dlaczego są szczęśliwe, a także co sprawia, że odczuwamy smutek i jak się przed nim bronić. W ramach prac manualnych wykonaliśmy Drzewko Szczęścia.
 • 11 grudnia – na spotkaniu przeczytaliśmy książkę o tematyce ekologicznej z serii „Dbamy o naszą planetę. Nie sami – z rodzicami”, pt.: „Pstryk! Jak oszczędzać energię?” autorstwa Nurii i Empar Jimēnez. Typowo naukowe zagadnienie skłoniło nas do dyskusji na temat energii, czym jest, w jaki sposób powstaje i do czego jest nam potrzebna. Omówiliśmy energię odnawialną i nieodnawialną, podaliśmy różnice i przykłady wyżej wymienionych energii. Uzupełnieniem spotkania była zabawa edukacyjna „Mały Elektronik”.
 • 18 grudnia – tym razem dzieci wysłuchały dwóch historii o wspólnej tematyce. Książki Roksany Jędrzejowskiej – Wróbel pt.: „Królewna” oraz Amandy Eriksson pt.: „Inne życie” traktowały o emocjach, które na co dzień towarzyszą samotności i zazdrości. Z przeczytanych historii dowiedzieliśmy się, że to co z pozoru wydaje się oczywiste często okazuje się tylko naszym wymysłem. Najważniejsze w życiu jest odnajdywanie pozytywnych wartości i nie ocenianie innych wyłącznie po pozorach. Uczniowie podawali sposoby radzenia sobie z samotnością, odrzuceniem i zazdrością. Na zakończenie każdy z uczniów namalował portret swojego przyjaciela.

 

2013 rok

 • 26 lutego – zagadnieniem spotkania były nadzieja, wiara i miłość, jako podstawowe i najważniejsze wartości w życiu każdego człowieka. Przeczytaliśmy opowiadanie Wioletty Grzywnowicz pt.: „W krainie snów” ze zbiorku opowiadań pod wspólnym tytułem „Opowieści jak ze snu”. Na podstawie przeczytanego i omówionego tekstu dzieci zastanawiały się w czym pomaga nam nadzieja, co to znaczy wierzyć, co motywuje i napędza wiarę i nadzieję, a także czy człowiek może żyć bez tych wartości. W ramach prac manualnych dzieci wykonały okręt metodą orgiami, jako symbol nadziei.
 • 12 marca – rozmawialiśmy o kłamstwie, uczciwości i szczerości wobec innych. Przeczytaliśmy książkę autorstwa Sary Benecino pt.: „Kłamstwo ma krótkie nogi”. Dzieci odpowiadały na pytanie dlaczego ludzie kłamią i jakie mogą być konsekwencje kłamstwa. W ramach relaksu zorganizowaliśmy zabawę w Prawdę-Fałsz, a na zakończenie każdy narysował co czuje, gdy kłamie, a co, gdy mówi prawdę.
 • 26 marca – tematem spotkania była nieśmiałość. Przeczytaliśmy i omówiliśmy książkę Barbary Cain pt.: „Chyba jestem nieśmiały”. Bohaterem książki był Staś, który miał duże trudności w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich. Na podstawie historii i przygody Stasia, rozmawialiśmy o tym w jaki sposób można pokonać i wyleczyć się z własnej nieśmiałości. Uzupełnieniem dyskusji była burza mózgów „wrzuć wstyd do kapelusza”. Zwieńczeniem spotkania był teatrzyk pt.: „Porwanie smerfów” z podziałem na role, jako jeden ze sposobów walki ze wstydem.

 

Kontynuacja zajęć czytelniczych w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej:

 

 • 9 kwietnia – tematem spotkania było bezpieczeństwo oraz umiejętność prawidłowego zachowania się w sytuacji zagrażającej naszemu zdrowiu i życiu, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia pożarowego. Dyskutowaliśmy na podstawie przeczytanego opowiadania „Jakub” z książki Adama Szafrana zatytułowanej „Liliowy Bór”. Spotkanie czytelnicze poprzedzone zostało wizytą w Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie, gdzie dzieci zapoznały się z pracą strażaków i z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i profilaktyki w zakresie pożarnictwa.
 • 23 kwietnia – spotkanie dotyczyło zagadnienia strachu, czym jest, do czego jest nam potrzebny, przed czym nas ostrzega. Dzieci opowiadały o tym, co czują gdy odczuwają strach. Podawały przykłady właściwego postępowania w obliczu zagrożenia i obezwładniającego strachu. Podawały metody walki ze strachem. Przeczytaliśmy książkę pt.: „Pogromca potworów i magia strachu” autorstwa Wojciecha Kołyszki. Uzupełnieniem tematu był również rozdział książki Marcina Pałasza pt.: „Wszystko zaczyna się od marzeń”, traktujący o tym czego należy się bać, a co jest wyłącznie wytworem naszej wyobraźni.
 • 7 maja – po zajęciach dotyczących strachu, przyszła kolej na poczucie humoru. Temat spotkania brzmiał: „humor leczy nasze smutki”. Przeczytaliśmy fragment książki Rene Goscinny’go pt. „Mikołajek”. Rozmawialiśmy na temat radości, poczucia humoru oraz ich roli w życiu dziecka. W ramach burzy mózgów dzieci samodzielnie tworzyły przepis na dobry humor. Uzupełnieniem spotkania była projekcja filmu pt.: „Mikołajek” w reżyserii Laurenta Tirarda.
 • 14 maja – na spotkaniu przeczytaliśmy wspólnie książkę Beaty Ostrowickiej zatytułowaną „Ale ja tak chcę”, oraz książkę autorstwa Elżbiety Zubrzyckiej pt.: „Chcę mieć przyjaciela” o dziewczynce, która chciała zaprzyjaźnić się z krokodylem. Dyskutowaliśmy na temat przyjaźni, akceptacji, szacunku i tolerancji wobec innych. Uczniowie rozstrzygali spór na temat tego, czy każdy ma prawo do własnego zdania i odmienności. Czy należy dostosowywać własne zachowanie do oczekiwań i potrzeb innych osób. Jakich zachowań nie należy tolerować. W ramach prac plastycznych dzieci wykonały krokodyla z plasteliny.
 • 21 maja – zagadnieniem ostatniego spotkania w ramach projektu „Wyrównujemy szanse” była woda oraz jej rola w środowisku i życiu człowieka. Omawialiśmy książkę z serii ekologicznej „Dbamy o naszą planetę. Nie sami – z rodzicami” zatytułowaną „Plusk! Jak oszczędzać wodę” autorstwa Nurii i Empar Jimēnez. Uzupełnieniem zajęć była dyskusja w formie tzw. „burzy mózgów”. Uczniowie zastanawiali się w jaki sposób można wodę wykorzystywać, aby ją chronić. Na zakończenie wykonano prace plastyczne „Jak wyglądałby świat bez wody” – poszerzające wyobraźnię i inwencję twórczą dzieci.

 

Zdjęcia można przejrzeć w naszej Galerii (2012 r. i 2013 r.).

 • „Wyrównujemy szanse”

  „Wyrównujemy szanse”

 • „Wyrównujemy szanse”

  „Wyrównujemy szanse”

 • „Wyrównujemy szanse”

  „Wyrównujemy szanse”

 • „Wyrównujemy szanse”

  „Wyrównujemy szanse”

Script logo