„Tworzenie Partnerstwa na rzecz zainicjowania modelu Gwarancji dla Młodzieży w powiecie miechowskim”

 • „Tworzenie Partnerstwa na rzecz zainicjowania modelu Gwarancji dla Młodzieży w powiecie miechowskim”

  „Tworzenie Partnerstwa na rzecz zainicjowania modelu Gwarancji dla Młodzieży w powiecie miechowskim”

Od 1 października 2013 do 30 września 2014 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie wraz z czterema partnerami:

 • Stowarzyszeniem Edukacji Pozaformalnej „Meritum”,
 • Urzędem Gminy Miechów,
 • Powiatowym Urzędem Pracy w Miechowie,
 • miechowską filią Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

 

realizowała projekt „Tworzenie Partnerstwa na rzecz zainicjowania modelu Gwarancji dla Młodzieży w powiecie miechowskim”.

Celem projektu było stworzenie i przetestowanie modelu współpracy lokalnej (partnerstwa) na rzecz rozwoju kompetencji młodzieży. Model ten ma funkcjonować pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami wsparcia runku pracy, szkołami, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorstwami. Zakłada realizację w lokalnych szkołach II i III stopnia ścieżek dydaktycznych umożliwiających rozwój kompetencji młodych osób w kierunku pożądanym przez lokalnych pracodawców.

Pierwsze cztery miesiące trwania projektu poświęcone zostaną stworzeniu modelu przez powołaną w tym celu grupę ekspertów. Następnie będzie on przez tyle samo czasu testowany przez operatora, którym jest Gmina Miechów. Na ostatnie dwa miesiące zaplanowano szczegółową ewaluację procesu testującego oraz przygotowanie finalnej wersji narzędzia (lub jego odrzucenie) w zależności od oceny efektywności. Wnioski zostaną przedstawione na kilku ogólnopolskich konferencjach, a także w Brukseli.

Jeśli opracowany model współpracy sprawdzi się, w przyszłości może zostać wykorzystany na poziomie lokalnym zarówno w Polsce, jak i w innych jednostkach lokalnych na terenie Unii Europejskiej. Model dostosowany będzie do gmin: wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejscowości do 25 tys. mieszkańców.

Projekt jest dofinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Akcji przygotowawczej Programu „Gwarancje dla Młodzieży”.

 • „Tworzenie Partnerstwa na rzecz zainicjowania modelu Gwarancji dla Młodzieży w powiecie miechowskim”

  „Tworzenie Partnerstwa na rzecz zainicjowania modelu Gwarancji dla Młodzieży w powiecie miechowskim”

 • „Tworzenie Partnerstwa na rzecz zainicjowania modelu Gwarancji dla Młodzieży w powiecie miechowskim”

  „Tworzenie Partnerstwa na rzecz zainicjowania modelu Gwarancji dla Młodzieży w powiecie miechowskim”

 • „Tworzenie Partnerstwa na rzecz zainicjowania modelu Gwarancji dla Młodzieży w powiecie miechowskim”

  „Tworzenie Partnerstwa na rzecz zainicjowania modelu Gwarancji dla Młodzieży w powiecie miechowskim”

Script logo