„Rozwój Miechowskiego Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora” (2.11.2013 r. - 31.12.2013 r.)

 • „Rozwój Miechowskiego Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora”

  „Rozwój Miechowskiego Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora”

Nakierowana na rozwój społeczności lokalnej, jak również na rozwój regionalizmu miechowskiego, PiMBP w Miechowie od 2 XI 2012 r. we współpracy ze Stowarzyszeniem Ogrody Sztuki w Krakowie, realizowała projekt "Rozwój Miechowskiego Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora”, możliwego dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Organizacją wspierającą w tym projekcie było Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej „Meritum” z Krakowa. W projekcie wzięła udział docelowo grupa 50 seniorów w wieku 50+. W ramach projektu w okresie od listopada do grudnia rozpoczęto zajęcia komputerowe, obejmujące kurs podstaw obsługi komputera i Internetu (13 dni); seniorzy w grudniu rozpoczęli również warsztaty i wykłady w ramach trzech modułów szkoleniowych: Miechowianin, Obywatel i Przedsiębiorca. Łącznie w okresie od listopada do grudnia odbyło się: 13 zajęć komputerowych i 7 spotkań dla seniorów, które były kontynuowane do 31 VI 2013 r.

 • „Rozwój Miechowskiego Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora”

  „Rozwój Miechowskiego Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora”

 • „Rozwój Miechowskiego Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora”

  „Rozwój Miechowskiego Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora”

 • „Rozwój Miechowskiego Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora”

  „Rozwój Miechowskiego Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora”

 • „Rozwój Miechowskiego Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora”

  „Rozwój Miechowskiego Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora”

Script logo