„Moja mała ojczyzna” - lekcja biblioteczna

  • „Moja mała ojczyzna” - lekcja biblioteczna

    „Moja mała ojczyzna” - lekcja biblioteczna

W ramach edukacji regionalnej realizowanej przez miechowską bibliotekę  w dniu 11 grudnia 2019 roku dla grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Pstroszycach została przeprowadzona lekcja biblioteczna „Moja mała ojczyzna”.

Tematem lekcji były dzieje Pstroszyc, wsi w której uczniowie się uczą, mieszkają, z którą większość z nich związana jest więzami rodzinnymi. Celem lekcji było pokazanie uczniom jak na przestrzeni wieków z własności prywatnej dobra  Pstroszyce stały się własnością zakonną, należącą do Bożogrobców. Po kasacie zakonu stały się własnością Cesarstwa Rosyjskiego, wchodząc w skład Majoratu Miechów, a po uwłaszczeniu duża część ziemi przeszła na własność w ręce miejscowych chłopów. Krótko omówiono losy folwarku pstroszyckiego, dzieje nieistniejącego już młyna i historię szkoły, wskazano na ważne daty w dziejach wsi i osoby, które miały wpływ na jej losy. Zwrócono uwagę na malownicze położenie Pstroszyc, rozciągających wokół Widnicy, u podnóży której ma swoje źródła płynąca przez wieś rzeczka Cicha.

Zaprezentowano kopie ciekawych dokumentów – między innymi imienny spis ludności ze Pstroszyc z 1790 roku - i zapoznano ich z tytułami opracowań książkowych, będących źródłem wiedzy o miejscowości.

Script logo