„Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej - Obywatelska Strategia Promocji Ziemi Miechowskiej”

  • „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej - Obywatelska Strategia Promocji Ziemi Miechowskiej”

    „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej - Obywatelska Strategia Promocji Ziemi Miechowskiej”

We współczesnej turystyce miasta i regiony są jak produkty. Trzeba je dobrze sprzedać. Stąd pojawiające się w telewizji i na bilbordach reklamy Łodzi czy województwa lubuskiego. Nikt nie dowie się o zaletach naszego miasta i regionu, jeśli sami mu o nich nie powiemy.

Jak mówić o Ziemi Miechowskiej? Najlepiej spójnie. Wiedzieć o czym, komu i jak chce się powiedzieć. Oświęcim i Wieliczka łączą swoje oferty turystyczne z Krakowem. Dzięki temu plan wycieczki zagranicznego turysty do Krakowa często uwzględnia oba te miasta. Dlaczego nie uwzględnia Miechowa, który jest znacznie bliżej, niż Oświęcim?

Nawet w samym Krakowie mało kto wie, że w Miechowie znajduje się najstarsza w Europie replika Grobu Chrystusa. Miast nie sprzedaje się już jednak tylko przez zabytki, licytując kto ma najstarsze, a kto najwięcej. Region promują też ciekawe wydarzenia kulturalne. Festiwale muzyczne czy filmowe bardziej niż zabytki przyciągają młodszych.

Potrzebę stworzenia obywatelskiej strategii promocji Ziemi Miechowskiej zauważyli twórcy Miechowskiego Centrum Aktywności Lokalnej. Kto zna Miechów lepiej, niż sami jego mieszkańcy? Dlatego do opracowania strategii zostali zaproszeni przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz sami mieszkańcy. W projekcie przewidziano miejsce dla 100 mieszkańców Gminy Miechów, z czego minimum 35 z nich w wieku 15-24 lata i co najmniej tyle samo osób w wieku 60+.

  

 Projekt jest realizowany przez Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej. Centrum od kilku lat prowadzi Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej "MERITUM" oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. Inicjatywę tworzenia obywatelskiej strategii promocji regionu wspierają m.in. Gmina i Miasto Miechów, Starostwo Powiatowe w Miechowie oraz pozostałe gminy powiatu miechowskiego.

 

Script logo