„Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora – Senior twórcą i koneserem kultury” (1.04.2013 r. - 31.12.2013 r.)

 • „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora – Senior twórcą i koneserem kultury”

  „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora – Senior twórcą i koneserem kultury”

W ramach Programu Aktywizacji Osób Starszych ASOS 2012, od 1 kwietnia do 31 grudnia 2013 r. PiMBP w Miechowie, jako partner Stowarzyszeniem Edukacji Nieformalnej „Meritum”, wespół z nim, realizowała projekt pod nazwą „Miechowskie Centrum Lokalnej dla Seniora - Senior twórcą i koneserem kultury”. Głównym jego celem, była aktywizacja w obszarze kultury Miechowian, w wieku starszym (60+), by mogli oni czerpać radość z życia i podejmowanych działań. W ten oto sposób po raz drugi w bibliotece, została stworzona Seniorom, możliwość integracji, wymiany doświadczeń i poglądów oraz realizacji własnych pasji. W ramach projektu przeprowadzono 8 kursów, każdy po 40 godz. dydaktycznych: Senior - Fotograf, Senior – Grafik, Senior – Rysownik, Senior – Artysta – Rzemieślnik, Senior – Chórzysta Klasyczny, Senior – Chórzysta Gospel, Senior – Aktor, Senior – Mecenas Kultury. Każdy z kursów zakończył się dwoma działaniami: pierwsze to wyjazd do opery lub teatru, a druga to wspólna wystawa wszystkich prac i prezentacja talentów, której przygotowaniem zajęła się grupa Seniorów- Mecenasów Kultury. Wystawie towarzyszył koncert oraz spektakl teatralny skierowany do szerokiej publiczności – wszystko to przez Seniorów.

 

Kurs Senior-Fotograf. W zajęciach z fotografii uczestnicy zmagali się z różnorodnymi wyzwaniami związanymi głównie z fotografią portretową, osiągając kolejne stopnie wtajemniczenia fotograficznego. Poznali m.in. nowe, nieznane dotychczas kierunki fotograficzne, style fotografowania i techniki obróbki zdjęć. Zdobyli wiedzę na temat czytania fotografii i interpretacji artystycznej, tajników warsztatu najlepszych fotografów z Polski i z zagranicy.

Kurs Senior-Grafik Zajęcia w ramach kursu graficznego obejmowały zagadnienia dotyczące grafiki komputerowej, która też była kolejną dyscypliną artystyczną - dzieła powstałe przy jej zastosowaniu nazywa się grafiką cyfrową, infografią lub digitalprintem. Uczestnicy kursu poznali nie tylko rys historyczny tej stosunkowo nowej dziedziny, lecz także klasyfikacje, przykładowe zastosowania i wiele innych. Seniorzy tworzyli autorskie grafiki.

Kurs Senior-Rysownik, skierowany do grupy osób szczególnie zainteresowanej rysunkiem i technikami rysunku, zasadami perspektywy i budowy kompozycji. Na zajęciach zrealizowane zostały bardzo bogate i różnorodne przykłady ćwiczeń rysunkowych, pozwalających na doskonalenie umiejętności, oparte na różnych tematach - martwą naturę, rośliny, pejzaż, zwierzęta, postać ludzką, portret. Omówione zostały również podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem kreski, skalą walorową, konturem, konstrukcją, kompozycją i nadawaniem rysunkowi przestrzeni.

Kurs Senior Artysta-Rzemieślnik był skierowany do artystów chcących zgłębić techniki de coupage. Uczestnicy kursu najpierw zapoznali się z kwestiami teoretycznymi, po czym przeszli do praktyki- obróbce poddane zostały przedmioty codziennego użytku.

Senior Chórzysta Klasyk i Gospel, były poświęcone sztuce muzycznej. Zarówno nad jednym i drugim kursie Seniorzy pod okiem fachowców szlifowali swoje umiejętności wokalne, trenując aż do momentu koncertu, który zwieńczył zajęcia.

Senior-Aktor, na tym kolejnym kursie odbywały się zajęcia teatralne, podczas których Seniorzy pracowali nad sztuką teatralną, którą później została wystawiona na scenie. Poprzez ćwiczenia dramatyczne rozwinęli swoje umiejętności aktorskie, nauczyli się używać swych emocji, interpretować tekst, doskonalić pamięć wzrokową i przestrzenną.

Senior-Mecenas Kultury, ostatni kurs przygotowywał grupę seniorów pod kątem merytorycznym, organizacyjnym i logistycznym do tego, by organizować wystawy i koncerty w ramach projektu, ale także po jego zakończeniu. Ważnym elementem zajęć była kwestia pozyskiwania sponsorów, przygotowywanie ofert dla nich, nauka negocjacji. Seniorzy uzyskali wiedzę, czym jest zarządzanie w kulturze od strony teoretycznej, ale także i praktycznej.

 

Efektem końcowym projektu, wszystkich wyżej omówionych kursów (warsztatów), było zorganizowanie w dniach od 12-14 grudnia 2013 r. I Miechowskiej Jesieni Kultury, w ramach której odbyło się: seminarium Sztuka na Ziemi Miechowskiej – z programem :

 • „Najstarsze zabytki pod naszymi stopami” – wykład - Stanisław Piwowarski,
 • „Kultura duchowa i materialna w przestrzeni regionu miechowskiego” – wykład -Jan Borucki,
 • „Życie muzyczne na ziemi miechowskiej – dawniej i dziś” – wykład - Mariusz Oleksa,
 • „Zabytki przeszłości w Miechowie”, „Miechów na dawnej i współczesnej karcie pocztowej” – wykład połączony z prezentacją multimedialną – Włodzimierz Barczyński,
 • prezentacja filmu o historii książki w Miechowie, zrealizowanego przez Marię Słuszniak na Jubileusz 90. lecia miechowskiej książnicy,
 • wernisaż prac (rysunek, grafika komputerowa, fotografia, de coupage, haft),
 • koncert Chóru Klasycznego,
 • spektakl „Rycerz niezłomny” wg sztuki Macieja Wojtyszki w wykonaniu seniorów,
 • Poranek Poezji Seniorów (artyści lokalni deklamowali swoje wiersze),
 • występ Chóru Gospel Miechowskich Seniorów w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie.

 

Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 - 2013. Honorowym patronatem objął go Marszałek Województwa Małopolskiego, Starosta Powiatu Miechowskiego, a także Burmistrz Gminy i Miasta Miechów.

 • „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora – Senior twórcą i koneserem kultury”

  „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora – Senior twórcą i koneserem kultury”

 • „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora – Senior twórcą i koneserem kultury”

  „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora – Senior twórcą i koneserem kultury”

 • „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora – Senior twórcą i koneserem kultury”

  „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora – Senior twórcą i koneserem kultury”

 • „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora – Senior twórcą i koneserem kultury”

  „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora – Senior twórcą i koneserem kultury”

Script logo