„Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora” (1.04.2014 r. - 31.12.2014 r.)

 • „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora”

Głównym celem projektu Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora – 2014, była - po raz kolejny - aktywizacja w życiu społecznym i kulturalnym osób starszych (60+) w Gminie i Mieście Miechów. W trakcie projektu zostały wsparte działania „Miechowskiego Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora” (powstało z dotacji FIO 2012 i kontynuowało działalność dzięki 2 dotacjom w ramach ASOS 2012 i 2013), znajdującego się w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Fihel w Miechowie. W ramach projektu zrealizowane zostały, skierowane do wszystkich uczestników (100 osób), zajęcia komputerowe i obywatelskie. Następnie uczestnicy mieli możliwość wyboru 1 lub 2 ścieżek aktywizacyjnych, które, poza wiedzą i kompetencjami, dały Seniorom również szansę do realizacji faktycznych inicjatyw lokalnych skierowanych potencjalnie do całej społeczności ziemi miechowskiej. Zatem zrealizowano dwie tzw. Ścieżki Aktywnego Seniora , które łącząc dotychczasowe moduły, z poprzednich projektów (np. wiedza regionalna, edukacja konsumencka, nordic walking, de coupage, zajęcia komputerowe), z innymi formami pracy, działaniami, dopełniły w sposób kompletny aktywizację społeczną i obywatelską Seniorów.

 • Ścieżka Aktywizacji Społecznej - Obywatel Ziemi Miechowskiej - skupiona wokół rozwoju kompetencji i wiedzy obywatelskiej, obejmowała 60h szkoleń specjalizacyjnych z zakresu edukacji obywatelskiej, 40h warsztatów dziennikarskich, uruchomienie i prowadzenie bloga, oraz 2 inicjatywy lokalne: powołanie i organizacja Rady Seniorów przy Gminie Miechów oraz zorganizowanie 4 edycji Dnia Seniora)
 • Ścieżka Aktywizacji Kulturalnej - Artysta Ziemi Miechowskiej, skupiona wokół rozwoju ruchu artystycznego seniorów i jego promocji, obejmowała 6 różnych warsztatów artystycznych, po 40h każdy, jak również zorganizowanie 2 inicjatyw lokalnych oraz wydanie publikacji podsumowującej „Radość tworzenia”.
 • „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora”

  „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora”

 • „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora”

  „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora”

 • „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora”

  „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora”

 • „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora”

  „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej dla Seniora”

Script logo