„Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej – Obywatelska Strategia Promocji Ziemi Miechowskiej”

 • „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej – Obywatelska Strategia Promocji Ziemi Miechowskiej”

  „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej – Obywatelska Strategia Promocji Ziemi Miechowskiej”

podsumowanie projektu

 

18 listopada 2015 r. w sali konferencyjnej PiMBP odbyło się podsumowanie projektu „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej – Obywatelska Strategia Promocji Ziemi Miechowskiej” oraz zakończenie prac nad aktualizacją tekstu Strategii promującej Ziemię Miechowską.

W trakcie spotkania odbyła się również prezentacja inicjatyw zrealizowanych, w ramach konkursu dotacyjnego „Moja Ziemia Miechowska 2015”, przez instytucje i stowarzyszenia, które ubiegały się o granty i otrzymały dofinansowanie na realizację zadań związanych z promocją Ziemi Miechowskiej. Z 7 zakwalifikowanych organizacji na spotkaniu zaprezentowało się 5.

 1. Radę Seniorów, Klub Seniorów, Miechowskie Stowarzyszenie „Silva Rerum” i Polski Związek Emerytów i Rencistów reprezentowały panie Krystyna Barwińska, Maria Papis i Leokadia Zacharewicz. Do zadań wykonanych w ramach grantów należały: IV Dzień Seniora w Miechowie i III Miechowska Jesień Kultury, w ramach których zorganizowano szereg imprez kulturalnych oraz przeprowadzono 3 konkursy.
 2. Fundację „Uskrzydleni Wiekiem” reprezentowała pani Wiesława Płonka, która jako promocję Ziemi Miechowskiej widziała w tworzeniu tras turystyczno-pielgrzymkowych do Grobu Bożego w Miechowie na wzór drogi św. Jakuba „Camino de Santiago”, oraz połączeniu ich z kuchnią regionalną.
 3. Centrum Kultury i Sportu oraz Stowarzyszenie „Ranks” w Miechowie reprezentowały panie Magdalena Uchto i Olga Poręba. W ramach dofinansowania ukazał się folder w języku polskim i angielskim pt. „Miechów i okolice”. Folder ukazał się w nakładzie 5 tyś. egz. Stworzono także system fotokodów, który za pomocą rozmieszczonych na terenie miasta kodów, służył będzie turystom jako wirtualne „centrum” informacji o Miechowie.
 4. Stowarzyszenie Miłośników Odnowy Zabytków, Urząd Gminy i Miasta Miechów oraz Parafię Grobu Bożego w Miechowie reprezentował pan Michał Biernacki, który pokazał wydaną w ramach dofinansowania publikację pt.: „Krzyż Chrystusa - w grodzie Jaksy w Miechowie” autorstwa ks. S. Latosińskiego (książka ukazała się w nakł. 500 egz.), oraz folder „Szlak Krzyży Bożogrobców na terenie Miechowa i Powiatu Miechowskiego” z 2 mapami.
 5. Fundację Tradycji Kościuszkowskiej i Racławickie Towarzystwo Kulturalne reprezentował pan Eugeniusz Skoczeń, za pomocą prezentacji multimedialnej zaprezentował folder o Racławicach, który w trzech językach (polskim, angielskim i niemieckim) wydany zostanie w najbliższym czasie.

 

Przedstawiciele Stowarzyszenia Edukacji Pozaformalnej „Meritum” udostępnili również prezentację multimedialną inicjatywy, której oferentem było Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD i Stowarzyszenie im. Macieja Miechowity, pod nazwą „Ziemia Miechowska – Gra Planszowa”.

 • „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej - Obywatelska Strategia Promocji Ziemi Miechowskiej” - podsumowanie

  „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej - Obywatelska Strategia Promocji Ziemi Miechowskiej” - podsumowanie

 • „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej - Obywatelska Strategia Promocji Ziemi Miechowskiej” - podsumowanie

  „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej - Obywatelska Strategia Promocji Ziemi Miechowskiej” - podsumowanie

 • „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej - Obywatelska Strategia Promocji Ziemi Miechowskiej” - podsumowanie

  „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej - Obywatelska Strategia Promocji Ziemi Miechowskiej” - podsumowanie

 • „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej - Obywatelska Strategia Promocji Ziemi Miechowskiej” - podsumowanie

  „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej - Obywatelska Strategia Promocji Ziemi Miechowskiej” - podsumowanie

Script logo