„Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej” (1.01.2012 r. - 31.12.2012 r.)

 • „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej”

  „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej”

PiMBP zainicjowała we współpracy z miejscowym Oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego i Stowarzyszeniem Edukacji Nieformalnej „Meritum” w Krakowie realizację projektu „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej”, realizowanego od 1 I do 31 XII 2012 r. Głównym celem projektu była aktywizacja społeczności lokalnej powiatu miechowskiego, jak również stworzenie, w siedzibie biblioteki, innowacyjnego ośrodka szkoleniowo-badawczego. Rozpoczęcie działalności Centrum stało się możliwe dzięki wsparciu finansowemu szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt był realizowany w dwóch etapach. W pierwszym etapie, do 30 VI, brało udział 75 uczniów z 5 miechowskich szkół ponadpodstawowych. Uczestniczyli oni w 3 modułach szkoleniowych: Młody Miechowianin, Młody Obywatel i Młody Przedsiębiorca. Łącznie stanowiło to 90 godzin zajęć szkoleniowych przeprowadzonych w sposób kompetentny, nowoczesny i zajmujący.

W drugim etapie, od września do grudnia 2012 r., brało udział 10 nauczycieli z tych samych szkół. Wzięli oni udział w szkoleniach na tematy wcześniej wskazane przez nich i związane ich z pracą dydaktyczną.

W ramach modułu Młody Miechowianin, 25 uczniów-wzięło udział w spotkaniach z regionalistami, historykami, kulturoznawcami, odkrywając dzięki wykładom, warsztatom i wycieczkom historię, kulturę i tradycję ziemi miechowskiej.

Moduł Młody Obywatel, 25 uczniów-zapoznało się z prawami i obowiązkami obywatela RP, województwa, powiatu i gminy. Młodzież uzyskała wiedzę o prawach i obowiązkach konsumenta, osoby niepełnoletniej i pełnoletniej. Przeprowadzone zostały także warsztaty metod i technik dziennikarskich. Wyposażeni w sprzęt do utrwalania informacji (aparaty, kamery, dyktafony) młodzi "dziennikarze" przeprowadzili wywiady z lokalnymi politykami, urzędnikami i przedstawicielami społeczności lokalnej.

Moduł Młody Przedsiębiorca, 25 uczniów-ukończyło szkolenie z zakresu zarządzania projektami. Zdobyta na szkoleniu wiedza umożliwiła im stworzenie inicjatywy lokalnej, organizowanej przez samą młodzież, a skierowanej do szerszej społeczności miechowskiej. Najlepsze inicjatywy otrzymały dotację finansową, umożliwiającą ich realizację. Opracowano 3 koncepcje inicjatyw młodzieżowych: Dream - zawód moich marzeń, connecTEENg oraz Tam gdzie zielono, tam wesoło.

W ramach inicjatywy Dream - zawód moich marzeń, od 23 V – 26 VI, odbyły się spotkania dla gimnazjalistów, których celem było określenie predyspozycji zawodowych, a tym samym ukierunkowanie ich, co do wyboru konkretnej ścieżki edukacyjnej. W projekcie Dream wzięło łącznie udział 120 osób. Podczas warsztatów gimnazjaliści mieli okazję m.in. porozmawiać na temat wymarzonych zawodów, określić swoje predyspozycje do ich wykonywania, zdobyć nowe informacje o typach osobowości czy motywacjach. Ciekawe dyskusje wywołał temat przedsiębiorczości i cech klasycznego biznesmena. Powstała również grupa facebookowa projektu Dream.

W ramach inicjatywy connecTEENg młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Miechowie zorganizowała na swoim boisku imprezę o charakterze muzycznym (występ trzech zespołów), rozgrywki sportowe i gry zręcznościowe (z wplecionymi zagadkami matematycznymi) i warsztaty taneczne. W tej inicjatywie wzięło udział łącznie blisko 100 osób, w tym 20 dzieci.

Celem inicjatywy Tam gdzie zielono, tam wesoło była poprawa wizerunku Parku Miejskiego oraz zwrócenie uwagi większej liczby ludzi na problemy związane z ochroną przyrody. W projekcie wzięła udział młodzież z zespołów szkół nr 1 i nr 2 oraz Gimnazjum w Miechowie. W ramach tej inicjatywy młodzież dwukrotnie wysprzątała park, pomalowała ławki i altanę, urządziła tzw. skalniaki. Zwieńczeniem inicjatywy był festyn ekologiczny w parku (21 VI), na który zaproszono przedszkolaków, i uczniów miechowskich szkół. W trakcie festynu odbył się koncert rockowy, pokaz tańca, zorganizowane zostały też liczne gry i zabawy a nawet poczęstunek. Łącznie w całym tym przedsięwzięciu wzięło udział ok. 80 osób, w tym 30 dzieci.

Scenariusze z zajęć, odbywających się w ramach poszczególnych modułów, zostały opracowane i wydane w formie podręczników dla nauczycieli, w celu wdrażania ich w ramach zajęć lekcyjnych w szkołach.

 • „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej”

  „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej”

 • „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej”

  „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej”

 • „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej”

  „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej”

 • „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej”

  „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej”

Script logo