„Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej” – dla Seniora!

  • „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej” - dla Seniora!

    „Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej” - dla Seniora!

„Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej” było innowacyjnym ośrodkiem szkoleniowo-badawczym, napędzanym pracą, zaangażowaniem, inicjatywą i kreatywnością samych mieszkańców Miechowa. Projekt zainicjowany został przez Bibliotekę Publiczną w Miechowie, PTTK oddział w Miechowie oraz Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej „Meritum”.

Centrum rozpoczęło swoją działalność 1 stycznia 2012 r. dzięki wsparciu finansowemu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W działania Centrum zaangażowanych było 75 uczniów i 10 nauczycieli z 5 miechowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestniczyli oni w 3 ścieżkach szkoleniowych: Młody Miechowianin, Młody Obywatel oraz Młody Przedsiębiorca.

Od 1 czerwca 2012 r. Centrum otwarło się także na Seniorów! (rekrutację prowadziła Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie.

Stało się to możliwe dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt, realizowany był wspólnie przez Bibliotekę Publiczną w Miechowie oraz Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej „Meritum” uzyskał 111 000 zł dofinansowania (całkowita wartości projektu wyniosła 124 000 zł).

W ramach ścieżki szkoleniowej: Miechowianin zorganizowane były spotkania z regionalistami, historykami, kulturoznawcami odkrywając historię, kulturę i tradycję ziemi miechowskiej. Następnie dla uczestników przygotowane były wyprawy badawcze, w trakcie których uczestnicy rozmawiali ze starszymi mieszkańcami powiatu, robili zdjęcia, ale i skanowali stare fotografie, przeglądali kroniki, badali inskrypcje. Zebrane w dzięki temu materiały umożliwiły ponownie odkrycie i utrwalenie sekretów ziemi miechowskiej.

Ścieżka Obywatela zapoznała starszych mieszkańców powiatu miechowskiego z prawami i obowiązkami obywatela Rzeczpospolitej, ale i swojego województwa, powiatu gminy. Przedstawione zostały prawa i obowiązki konsumenta. Przeprowadzony został także warsztat metod i technik dziennikarskich. Następnie uczestnicy ścieżki szkoleniowej mieli możliwość rozpoczęcia praktyki dziennikarskiej. Wyposażeni w sprzęt do utrwalania informacji (aparaty, kamery, dyktafony) przeprowadzali wywiady z lokalnymi politykami, urzędnikami, władzami, przedstawicielami społeczności lokalnej i opisywali najważniejsze lokalne historie.

Ostatnia grupa ropoczęła szkolenie z zakresu zarządzania projektami, w ramach ścieżki Przedsiębiorca. Zdobyta na szkoleniu wiedza umożliwiła im stworzenie projektu na inicjatywę lokalną, organizowaną przez seniorów a skierowaną do szerszej społeczności miechowskiej. Najlepsze inicjatywy, opracowane w ramach programu szkoleniowego otrzymały dotację finansową umożliwiającą ich realizację.

Wszystkie efekty prac zostały umieszczone na stronie internetowej www.mojmiechow.pl, która stanowi interaktywną bazę wiedzy o historii, kulturze, tradycjach ziemi miechowskiej, ale także o aktualnych wydarzeniach dziejących się na jej terenie.

 

Script logo