„Legendy i podania ziemi miechowskiej”

 • „Legendy i podania ziemi miechowskiej”

  „Legendy i podania ziemi miechowskiej”

W okresie od 26.01.2012 do 31.01.2013 r. PiMBP realizowany był projekt wydawniczy Legendy i podania ziemi miechowskiej, związany z wydaniem książki i jej promocją, dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

Projekt ten wiązał się bezpośrednio z ochroną i kształtowaniem lokalnej tożsamości kulturowej i regionalnej ziemi miechowskiej oraz wspiera realizację edukacji regionalnej. Zamieszczone w książce teksty są pokłosiem dwóch konkursów, zorganizowanych w latach 2010-2011 przez PiMBP. Nadesłano na nie 106 prac będących dziełem oryginalnym, utworem spisanym lub formą przetworzoną z dawnych zapisów. Do publikacji wytypowano 55 prac o dużej wartości poznawczej i literackiej, łączącej w sobie prawdę i fantazję oraz odrobinę magii i wykreowanej rzeczywistości. Wytypowane legendy pozwalały przy zachowaniu układu chronologicznego i topograficznego na przedstawienie książki w 7 przystających do siebie częściach, jednolicie ilustrowanych przez artystę malarza Marka Hołdę, regionalnego twórcę i miłośnika rodzimych tradycji. Zorganizowana konferencja dała możliwość pierwszego zaprezentowania publikacji. Konferencja promocyjna w sposób znaczący przyczyniła się do rozpowszechnienia wiedzy o tej publikacji, która ukazała się w nakładzie 1500 egz. Była to pierwsza tego typu publikacja na terenie ziemi miechowskiej.

Wydanie tej publikacji miało wyraźny wpływ na pogłębienie tożsamości lokalnej i regionalnej wśród młodzieży, nie tylko 11 szkół uczestniczących w konkursach, ale i mieszkańców powiatu. Książka stała się ogólnodostępna i była rozpowszechniona bezpłatnie, przy czym połowa nakładu trafiła do szkół, placówek kulturalnych, samorządów i uczestników konkursu.

 • „Legendy i podania ziemi miechowskiej”

  „Legendy i podania ziemi miechowskiej”

 • „Legendy i podania ziemi miechowskiej”

  „Legendy i podania ziemi miechowskiej”

 • „Legendy i podania ziemi miechowskiej”

  „Legendy i podania ziemi miechowskiej”

 • „Legendy i podania ziemi miechowskiej”

  „Legendy i podania ziemi miechowskiej”

Script logo