Biblioteka z plusem


 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie zakwalifikowała się w 2013 r., w ramach 3 naboru, do udziału w Programie Wieloletnim Kultura+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”.


Program Wieloletni Kultura+ jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015. W ramach programu zdefiniowano Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”, w ramach którego corocznie ogłaszane są nabory wniosków na zadania związane z budową, remontem, rozbudową, przebudową infrastruktury bibliotecznej oraz wyposażeniem bibliotek. Obsługa priorytetu została powierzona Instytutowi Książki w Krakowie.

Wniosek PiMBP w Miechowie „Nowoczesna Biblioteka w Miechowie – Otwarta dla wszystkich” uzyskała dofinansowanie w kwocie 292 654,59 zł. Środki te zostaną poznaczone na podniesienie potencjału edukacyjnego Biblioteki, w tym do wdrażania nowych technologii, jak również dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.„Tworzenie Partnerstwa na rzecz zainicjowania modelu Gwarancji dla Młodzieży w powiecie miechowskim”


 

Od 1 października 2013 do 30 września 2014 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie wraz z czterema partnerami:

  • Stowarzyszeniem Edukacji Pozaformalnej „Meritum”,
  • Urzędem Gminy Miechów,
  • Powiatowym Urzędem Pracy w Miechowie,
  • miechowską filią Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

realizuje projekt „Tworzenie Partnerstwa na rzecz zainicjowania modelu Gwarancji dla Młodzieży w powiecie miechowskim”.

Celem projektu jest stworzenie i przetestowanie modelu współpracy lokalnej (partnerstwa) na rzecz rozwoju kompetencji młodzieży. Model ten ma funkcjonować pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami wsparcia runku pracy, szkołami, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorstwami. Zakłada realizację w lokalnych szkołach II i III stopnia ścieżek dydaktycznych umożliwiających rozwój kompetencji młodych osób w kierunku pożądanym przez lokalnych pracodawców.„Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej”
dla Seniora!


 

„Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej” jest innowacyjnym ośrodkiem szkoleniowo-badawczym, napędzanym pracą, zaangażowaniem, inicjatywą i kreatywnością samych mieszkańców Miechowa. Projekt zainicjowany został przez Bibliotekę Publiczną w Miechowie, PTTK oddział w Miechowie oraz Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej „Meritum”.

Centrum rozpoczęło swoją działalność 1 stycznia 2012 r. dzięki wsparciu finansowemu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W działania Centrum zaangażowano 75 uczniów i 10 nauczycieli z 5 miechowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestniczyli oni w 3 ścieżkach szkoleniowych: Młody Miechowianin, Młody Obywatel oraz Młody Przedsiębiorca.

Od 1 czerwca 2012 r. Centrum otwiera się także na Seniorów! (rekrutacje prowadzi Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie, więcej informacji na stronach www.biblioteka.miechow.pl oraz www.mojmiechow.pl, spotkanie informacyjne odbędzie się 15 czerwca, o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Fihel Miechowie - plac Tadeusza Kościuszki 7).„Miechowskie Centrum Aktywności Lokalnej”


 

11 stycznia 2012 r. w sali lustrzanej Starostwa Powiatowego w Miechowie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące nowego projektu, którego efektem ma być stworzenie „Miechowskiego Centrum Aktywności Lokalnej”.

Wnioskodawcą projektu jest krakowskie Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej „Meritum”, które na spotkaniu reprezentował prezes Bartosz Kosiński. Celem tego Stowarzyszenia jest szerzenie praktyki i idei edukacji nieformalnej, która jest uzupełnieniem systemu edukacji formalnej. Działania edukacji nieformalnej są zdeterminowane przez ustalony schemat atrakcyjnych, kreatywnych i zabawnych metod, dzięki którym uczestnicy uczą się przede wszystkim od siebie. W systemie tym, czołowe miejsce odgrywają aktywne metody nauczania, które opierają się na pracy grupowej.

Pomysł realizacji projektu zrodził się ze względu na coraz częściej występujące zjawisko uniformizacji społeczeństwa, a więc upodabniania się do siebie nawzajem i oddalania się od swoich korzeni i swych „małych ojczyzn”. W świetle tego zjawiska zaistniała potrzeba ochrony historii, tradycji oraz kultury Ziemi Miechowskiej, z której się wywodzimy.

Pomysłodawcą projektu jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie, którą reprezentuje dyrektor Maria Słuszniak, oraz miechowski oddział PTTK, prezesem którego jest historyk i regionalista Ziemi Miechowskiej Stanisław Piwowarski.


Ostatnia zmiana: 2014-01-09 13:59:23
Autor: admin | [a] edytuj
Wszelkie prawa zastrzeżone. 2005-2014© Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie
Design & engine by romke & Studio Reklamy s.c.